Error
 • There was a problem loading image Z. in mod_featcats

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

 

၀န္ႀကီး - ေဒါက္တာစိုးသန္း

စိုက္ပ်ိ ဳ းေရး၊ ေမြျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန

 

 

ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသံုးခ်မႈ စီမံေရးခန္႕ခြဲေရးဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၈၆၅၃
၇၃လမ္း × သဇင္လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန

ဒု ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၀၄၁၇
၆၈လမ္း × ၃၀ လမ္းေထာင့္၊ စုေပါင္းရံုး၀င္းအတြင္း၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

အထက္ျမန္မာျပည္ေၾကးတိုင္ ဦးစီးဌာန

ဒု-ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၀၅၃၆
၆၈လမ္း × ၃၀ လမ္းေထာင့္၊ စုေပါင္းရံုး၀င္းအတြင္း၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၈၆၅၆
၇၃လမ္း × သိပၸံလမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္။

စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၀၆၇၀
ရန္မန္းလမ္းေဘး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္။

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္

မန္ေနဂ်ာ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၃၄၉၃၊ ၀၂-၆၉၇၄၀
၆၃လမ္း × ၃၄လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

စက္မႈတုိင္း(၄)၊ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴ း
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၅၇၈၇၈၇
တံခြန္တိုင္၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၈၀၇၉၄
ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ကၽြဲဆည္ကန္။

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၃၃၃၁၅၈၄၂
သရက္ကုန္းငါးေမြးျမဴေရးစခန္း နန္းေရွ႕

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ -၇၀၅၉၇
ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ နတ္ေရကန္။

သမ၀ါယမဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၉၁၄၇၊ ၆၀၂၆၉
၃၀လမ္း၊ ၆၈x၇၀လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာစံ

တိုင္းေဒသႀကီး သမ၀ါယမအသင္းစုခ်ဳပ္

ဥကၠဌ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၀၁၂၄၊ ၀၂-၃၀၁၂၆

အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၆၉၀၉
၈၂လမ္း × ၂၅ လမ္းေထာင့္

သမ၀ါယမေကာလိပ္

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၅၇၁၉၆
ပုသိမ္ႀကီးၿမိ႕နယ္။

ယြန္းပညာေကာလိပ္

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၁-၆၀၀၆၇
ပုဂံၿမိဳ႕။

ေဆာင္းဒါးယက္ကန္းေက်ာင္း

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၀၈၂၄
အမရပူရၿမိဳ႕နယ္။

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၉၁၄၈
၂၅လမ္း x ၂၆လမ္းၾကား၊ ၈၃လမ္း၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။

 

စိုက္ပ်ိ ဳ းေရး၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဌာနမ်ား သတင္း

  • မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အစားအစာ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္

   Web Admin 2019-11-05 10:26:40

   မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အစားအစာ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္  မႏၲေလးတိ္ုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အစားအစာေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးစီမံကိန္းကို စားသံုးသူမ်ားအတြက္ဓာတုအႏၲရာယ္ကင္းစင္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းတစ္ေစ်းေပၚေပါက္လာေစရန္၊ အနာဂတ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္ GAP ညီၫြတ္ေသာေစ်းကြက္တစ္ခု ေပၚထြန္းလာေရး ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဓာတုအႏၲရာယ္ကင္းစင္ေသာ Food...

   Read More

  • အထက္ျမန္မာျပည္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ား ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ

   Web Admin 2019-09-04 11:24:47

   အထက္ျမန္မာျပည္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ား ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၊ အထက္ျမန္မာျပည္တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ ေကာလိပ္ေပါင္းစံု အမ်ိဳးသား ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပဲြ သံုးေယာက္တဲြၿပိဳင္ပြဲ ဗိုလ္လုပြဲကို စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက မႏၲေလးတကၠသိုလ္ အားကစားခန္းမသစ္၌ က်င္းပရာ...

   Read More

  • ပညာေရးႏွင့္ အနာဂတ္ အခြင့္အလမ္း ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပ

   Web Admin 2019-07-15 11:21:57

   ပညာေရးႏွင့္ အနာဂတ္ အခြင့္အလမ္း ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပ၂ဝ၁၉ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပညာေရးကြန္ရက္တို႔က ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ေက်ာင္းသားမ်ားအား တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ မည္သို႔ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားၾကမလဲ၊ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဘြဲ႕ရမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ ေလွ်ာက္ထား လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေပးေသာ “ ပညာေရးႏွင့္ အနာဂတ္အခြင့္အလမ္း” ေဟာေျပာပြဲကို ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက မႏၲေလး၊...

   Read More

  • အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အေထာက္အကူျပဳ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္နည္းပညာသင္တန္း (ဒုတိယအႀကိမ္)ဖြင့္လွစ္

   Web Admin 2019-07-02 12:45:35

   အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အေထာက္အကူျပဳ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္နည္းပညာသင္တန္း (ဒုတိယအႀကိမ္)ဖြင့္လွစ္၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္  မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္၌ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အေထာက္အကူျပဳ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း (ဒုတိယအႀကိမ္)ကို ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီခြဲက  ေအာင္မဂၤလာခန္းမ၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ဇနီး အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီနာယက ေဒါက္တာယုယုေမ၊ တိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္း၊...

   Read More

  • ျပည္သူလူထုႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႔ဆံု

   Web Admin 2019-01-17 11:15:58

   ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ ရက္  ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူလူထုႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၁၆ မြန္းလြဲပိုင္းက ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ယူနန္ဘံုေက်ာင္း ၌ က်င္းပရာ တိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးႏိုင္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ သန္းဝင္း ႏွင့္...

   Read More

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>