၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၆ ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔မွ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ e-Government စနစ္ကို အမ်ားျပည္သူတုိ႔အား ပိုမိုသိရွိလာေစရန္အတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမတြင္ ICT EXPO 2018 Mandalay ျပပြဲတြင္ ျပခန္းတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ျပသ ထားရာ မည္သူမဆို ေလ့လာႏုိင္ေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႔မွ သိရသည္။

 ယင္းျပပြဲတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ား၏ ျပခန္းမ်ားႏွင့္အတူ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ e-Government စနစ္ကို ျပည္သူလူထုအား မိတ္ဆက္ေပးျခင္းလည္းျဖစ္ၿပီး ျပပြဲက်င္းပစဥ္ကာလျဖစ္ေသာ ေမ ၅ ရက္မွ ၇ ရက္အတြင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအထိ ေလ့လာႏိုင္သည္။

 အဆိုပါ e-Government စနစ္ျပသမႈတြင္ အပုိင္းႏွစ္ပိုင္းပါဝင္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔႐ံုး၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ www.mdyregion.gov.mmႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ e-Mandalay Web Portal စာမ်က္ႏွာ www.emandalayတို႔ျဖစ္သည္။

 ဒါကေတာ့ အစိုးရက e-Government  က ဘာေတြလုပ္ေနၿပီလဲဆုိတာကို ျပည္သူသိေအာင္ ေျပာခ်င္တဲ့သေဘာပါ။ ေနျပည္ေတာ္ ICT Exhibition မွာ တစ္ခါျပတယ္။ ဒါနဲ႔ဆို ႏွစ္ႀကိမ္ရွိပါၿပီ။ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေ ဆာင္ရြက္တာေတြကို ေန႔စဥ္တင္ေပးေနတယ္။ ေဒသဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း DownLoad ေပးထားတယ္။ ယူလုိ႔ရတယ္။ အႀကံျပဳလႊာေတြလည္း Website မွ ေဖာ္ျပထားတဲ့လိပ္စာကို လိပ္မူၿပီး Mail ပို႔လို႔ရပါသည္။

 တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ရံုး၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၏ တည္ေနရာ၊ ရာသီဥတု၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စသည့္အခ်က္အလက္မ်ား၊ အေရးေပၚဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဌာန Link မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာဦးစီးဌာနမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ လက္ရွိကာလ သတင္းမ်ား၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ ျပည္သူ႔အသံက႑ကိုလည္း ထည့္သြင္း ထားၿပီး အႀကံျပဳလႊာေရးသားႏိုင္သည္။

 e-Mandalay Web Portal ကေတာ့ ဌာနဆိုင္ရာေတြအေၾကာင္းေတြ အကုန္တင္ေပးထားတယ္။ ဥပမာ-လွ်ပ္စစ္ဆိုရင္ လွ်ပ္စစ္ဌာနနဲ႔ပတ္သက္တာ ႏွိပ္လိုက္ရင္ သူ႔ေအာက္မွာရွိတဲ့ မီတာေလွ်ာက္ခ်င္ရင္ ဘာေတြပါရမယ္ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။ Web မွာ အခ်က္အလက္ႀကိဳသိထားေတာ့ ႐ံုးကုိလာရင္ ေနာက္ တစ္ေခါက္ ျပန္ယူစရာမလိုေတာ့ဘူးေပါ့။ တျဖည္းျဖည္းေတာ့ Online ကေန ေလွ်ာက္လို႔ရေအာင္ လုပ္သြားမွာေပါ့။ e-Mandalay က Mobile Application လည္းရတယ္။ ဖုန္းထဲမွာလည္း ထည့္လို႔ရပါသည္။

 e-Mandalay Web Portal တြင္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရဌာနအားလံုးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဓိကအခ်က္အလက္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ တင္ဒါေခၚယူမႈမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္း ေခၚယူမႈမ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းအျပင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ e-Mandalay မွတစ္ဆင့္ အစိုးရ႐ံုးဌာနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ သိရွိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထား ပါသည္။