၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္

 တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ China Science and Technology Museum ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားအသင္းႏွင့္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာျပတိုက္ဖြင့္ပြဲကို ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ရာဇတ္ခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာျပတိုက္ကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ မႏၲေလး အေျခစိုက္ တ႐ုတ္ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ရံုးမွ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။

 ထို႔ေနာက္ ရာဇတ္ခန္းမ၌ ဆက္လက္က်င္းပရာ စိုက္ပ်ိ္ဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ စိုးသန္းက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ မစၥတာ ဝမ္က်ံဳးရင္၊ China Science and Technology Museum –CSTM မွ မစၥတာ Meng Qinghai၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္းဝင္းတို႔ သိပၸံနည္းပညာျပတိုက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသီးသီးေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ဆက္လက္၍ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒၊ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သိပၸံႏွင့္နည္းပညာျပတိုက္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အေျခခံပညာတြင္ မသိမျဖစ္သင္ၾကားရေသာ အေျခခံသိပၸံပညာရပ္မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္း၊ အသံုးခ်ျခင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အမ်ိဳးအစားစံုလင္စြာ ခင္းက်င္းျပသထားၿပီး ျပကြက္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား မိမိတို႔ေလ့လာသင္ၾကားခဲ့ရေသာ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္စဥ္းစားကာ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ားတိုးပြားႏိုင္မည္ျဖစ္သလို တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈ စြမ္းရည္မ်ားလည္း တိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ First International Symposium on the development of Natural Science Museum unter the Belt and Road Initiative (BRISMIS) သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး တ႐ုတ္သိပၸံႏွင့္နည္းပညာျပတိုက္ China Science and Technology Museum ႏွင့္ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္အရ China Science and Technology Museum မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရြ႕လ်ားသိပၸံႏွင့္နည္းပညာျပတိုက္တစ္ခု လႉဒါန္းမည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ေသာ နည္းပညာအကူအညီမ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

 ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုးေသာ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာျပတိုက္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္တြင္ အထက(၆) ေနျပည္ေတာ္၌ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ရာဇတ္ခန္းမတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

 သိပၸံႏွင့္နည္းပညာျပတိုက္ဖြင့္ပြဲသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေဌး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒါက္တာစိုးသန္း၊ ဦးမ်ိဳးသစ္၊ ဦးေအာင္ၾကည္၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မႏၲေလး အေျခစိုက္ တ႐ုတ္ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ရံုးမွ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ မစၥတာ ဝမ္က်ံဳးရင္၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္းဝင္း၊ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသီတာဝင္းႏွင့္ ဌာနအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။