၂ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၂၁ ရက္

 ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ (COVID-19) ေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္၊ထိန္းခ်ဳပ္၊ကုသေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ ေစတနာအလွဳဴရွင္ရဟန္းရွင္လူျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီအသီးသီးတို႔က အလွဴေငြမ်ား၊ က်န္းမာေရးသုံး ပစၥည္းမ်ား၊ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆားအစရွိသည့္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေစတနာသဒၵါတရားထက္သန္စြာျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးသို႔ လာေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။         ၂ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ ၄ နာရီခြဲကေစတနာအလွဴရွင္ျဖစ္သည့္ BOC ကုမၸဏီႏွင့္ မန္းေ႐ႊလီကုမၸဏီတို႔မွ ယာဥ္ေမာင္း မ်ားက အလွဴေငြက်ပ္သုံးဆယ့္ငါးသိန္းတိတိကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးသို႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္က လက္ခံရယူ၍ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။