၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၆ ရက္

 မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္၌ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသံုးမႈႏွင့္ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အခမ္းအနားကို ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ပညာေရးေကာလိပ္ရွိ ပညာေရးေကာလိပ္ရွိ ပညာရတနာခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသက္လြင္က အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး မိတၳီလာခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး သန္းေဌးဦးက ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးထံမွ ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာအား ဖတ္ၾကားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ပန္းခ်ီၿပိဳင္ပြဲတြင္ တတိယဆုရရွိေသာ မိတၳီလာပညာေရးေကာလိပ္မွ မယဥ္မြန္ေအာင္အား ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး သန္းေဌးဦးက ဆုခ်ီးျမႇင့္သည္။ ၎ေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ အအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသံုးမႈႏွင့္ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ျပသထားသည့္ ျပခန္းမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈၾကသည္။

 အဆုိပါအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္လာသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးေအာင္၊ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ား၊ ပညာေရးေကာလိပ္မွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသံုးမႈႏွင့္ တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ သတင္းစကား လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ျဖန္႕ေဝခဲ့သည္။