၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၆ ရက္

(၃၂)ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသံုးမႈႏွင့္ တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက အ.ထ.က(မတၱရာ)ေအာင္ဆန္းခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးထံမွ ေပးပို႔ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ သဝဏ္လႊာအား ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးေက်ာ္မိုးက ဖတ္ၾကားၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္လႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္း Video Clip အား ျပသခဲ့သည္။

အဆုိပါအခမ္းအနားသို႔ အေထြအေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္မွဴးႏွင့္ အရာရွိမ်ား၊ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားက သတင္းစကားလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား  ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့သည္။