၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၄ ရက္

 ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ SCATS စနစ္သံုး မီးပြိဳင့္ေနရာမ်ားတြင္ CCTV ပံုရိပ္ဖမ္း ကင္မရာမ်ားအပါအဝင္ ယာဥ္နံပါတ္ကိုမွတ္၍ ေျခရာခံႏိုင္သည့္ ကင္မရာ အလံုး ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ထပ္တိုး၍ တပ္ဆင္ေနသည္။

 ၿမိဳ႕ေတာ္ဧရိယာအတြင္း SCATS စနစ္သံုး မီးပြိဳင့္ ၃၂ ခုရွိကာ ယင္းမီးပြိဳင့္တုိင္းတြင္ မီတာ ၂၀ အထိ Zoom ဆြဲႏိုင္၊ ၃၆၀ ဒီဂရီ လွည့္ၾကည့္ႏိုင္သည့္ Dome ကင္မရာတစ္လံုးစီကို မူလက တပ္ဆင္ထားၿပီး လမ္းေၾကာအားလံုးကို Cover ျဖစ္ေစရန္အတြက္ အဆုိပါ CCTV မ်ားကုိ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ တပ္ဆင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

 SCATS မီးပြိဳင့္အားလံုးရဲ႕ ဝန္းက်င္မွာ တုိင္ေထာင္ၿပီး ထပ္တပ္မွာျဖစ္သည္။ ေျမျပင္မွာေတာ့ အကုန္တပ္ၿပီးၿပီျဖစ္သည္။ ဖိုင္ဘာႀကိဳးလိုင္းဆက္သြယ္ၿပီး Server Room ထိုင္ဖို႔ပဲ က်န္ေတာ့သည္။ SCATS မီးပြိဳင့္မ်ားအနီးတြင္ သီးသန္႔တုိင္ေထာင္၍ CCTV အလံုးေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္ကို လမ္းေၾကာတိုင္း မွတ္တမ္းယူႏိုင္ရန္ တပ္ဆင္ၿပီးစီးေနၿပီး ယင္းတြင္ Speed Dome ကင္မရာ ၁၁ လံုး၊ Run the red light ၂၁ လံုး၊ License Plate Recognition ၁၁၇ လံုး စသည္ျဖင့္ ပါဝင္သည္။

 Dome CCTV ေတြက ဖမ္းတဲ့ပံုေတြအျပင္ အခုတပ္မယ့္ ကင္မရာေတြက ေလးဖက္ေလးတန္ ျမင္ႏိုင္မယ္။ ကားနံပါတ္ျပားကို Memory မွတ္ထားႏိုင္တဲ့ အတြက္ ယာဥ္ေတြရဲ႕ မွတ္တမ္းကို ေန႔အလိုက္ ျပန္ရွာၿပီး ကားရွိတဲ့ေနရာကုိ ရွာႏိုင္သည္။ ယာဥ္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကုိလည္း မွတ္တမ္းယူ၍ သက္ဆုိင္ရာကုိ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း မႈခင္းႏွင့္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ Data မ်ားကို Update ပို႔ႏိုင္သည္။

 ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ SCATS(Sydney Coordinated Adaptive Traffic System)မီးပြိဳင့္ဆိုသည္မွာ ယာဥ္ေၾကာတြင္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ ရွိ၊ မရွိကို ကတၱရာလမ္းတြင္ ေဖာက္ထြင္းတပ္ဆင္ထားသည့္ Inductive Loop Sensor မ်ားမွ အာ႐ံုခံကာ ယာဥ္ေၾကာရွင္းသည့္ဘက္တြင္ အခ်ိန္ ေလွ်ာ့၍ ၾကပ္သည့္ဘက္တြင္ အခ်ိန္ပုိေပးျခင္းကို အလိုအေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္ပါက ၂၄ နာရီ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ UPS စနစ္ပါဝင္ၿပီး မီးပြိဳင့္မ်ားတြင္ CCTV ကင္မရာမ်ားတပ္ဆင္၍ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္ခန္းက ယာဥ္ေၾကာအေျခအေနမ်ား စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည္။ အရည္အေသြးျမင့္ Full HD ပံုရိပ္မ်ားကုိ တစ္လအထိ သိမ္းထားႏိုင္သည့္စနစ္ျဖစ္သည္။ ယင္းစနစ္မွ ကင္မရာမ်ားသည္ ယာဥ္ေၾကာအားလံုးအတြက္ Cover ျဖစ္ေစရန္ လံုေလာက္မႈမရွိေသးသည့္အတြက္ ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕သည့္အေနျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ကင္မရာမ်ားကုိ တပ္ဆင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔ကို ဇြန္လေႏွာင္းပိုင္းတြင္ စတင္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။