၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၉ ရက္

မႏၱေလးခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ႕နယ္၊ သိပၸံလမ္း၊ ၆၉ လမ္းႏွင့္ ၇၃လမ္းၾကား၊ ေျမဧရိယာ ၂ ဒသမ ၃၆ ဧကတြင္ MIDG Co.,Ltd. ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ New Star Light & CAD ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီက တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ျပီးစီးခဲ့သည့္ မႏၱေလးကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ (Mandalay Convention Centre) အေဆာက္အအံုအား ေမ ၁၈ ရက္ ညေန ၄နာရီက မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္ဝန္၊ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ၾကီးဌာနဝန္ၾကီး ေဒါက္တာရဲလြင္သည္ မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွဴးမ်ားႏွင့္အတူ သြားေရာက္ ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည္။

 ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားအား တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီမွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက အေဆာက္အအံုေျမညီထပ္ၾကမ္းျပင္ကို Viny 1 ခင္းက်င္းျပီးစီးမႈ၊ ေျမညီထပ္တြင္ လူ ၄၅၀၀ ဆံ့ ခန္းမ ျပင္ဆင္ထားရွိမႈ၊ ပထမထပ္တြင္ လူ ၈၀၀ ဆံ့ ထပ္တိုးခန္းမၾကီး ႏွစ္ခု၊ လူ ၁၈၀ ဆံ့ ခန္းမလတ္ ေလးခုႏွင့္ လူ ၈၀ ဆံ့ အခန္းႏွစ္ခု ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ၊ အသံစႏွစ္မ်ား၊ သန္႔စင္ခန္းမမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ပစၥည္းမ်ား၊ ေရအိမ္မ်ားအေျခအေန၊ လူ ၂၀၀ ဆံ့ ကြန္ဖရင့္ခန္းမနွစ္ခု၊ VIP အစည္းအေဝးခန္းမမ်ားႏွင့္ သီးသန္႔ အစည္းအေဝးခန္းမမ်ား၊ ဗဟုိေလေအးေပးစက္စနစ္၊ စက္ေလွကား ေျခာက္စီး၊ Service Lift ၊ Passenger Lift ေလးစီး၊ ေလထုတ္စနစ္၊ အသံစနစ္မ်ား၊ CCTV Control Room ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စနစ္မ်ားကို အေသးစိတ္လိုက္လံ ရွင္းလင္းျပသၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္က မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံတကာကုန္စည္ျပပြဲမ်ား၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ ဂီတပေဒသာကပြဲမ်ား၊ မဂၤလာအခမ္းအနားမ်ားကို အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရႏ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာကို မၾကမီဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ေရး၊ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားျပီးေနာက္ ေျမေအာက္ကားပါကင္တြင္ ကားမ်ားစနစ္တက် ရပ္နားႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈႏွင့္ အေဆာက္အအံုပတ္ဝန္းက်င္စိမ္းလန္းစုိေျပေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ကို လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည္။

  အဆိုပါ မႏၱေလးကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာသည္ သံကူကြန္ကရစ္ႏွင့္သံေပါင္ေလးထပ္အေဆာက္အအံု အမ်ဳိးအစားျဖစ္ျပီး ၃၈၆ ေပx၃၀၅ ေပ ရွိကာ ၾကမ္းခင္းဧရိယာ စတုရန္းေပ ၂၂၀၀၀၀ ျဖစ္သည္။