၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းအမႈိက္ကင္းစင္ေရးႏွင့္ စည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ားမရွိေစေရးအတြက္ ျပည္သူ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အမႈိက္သိမ္းဆည္းစြန္႔ပစ္ျခင္းစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ အမႈိက္မ်ားကိုခြဲျခားစြန္႔ပစ္ျခင္း၊ အမႈိက္ကိုစနစ္တက်ထုတ္ပိုး၍ စြန္႔ပစ္ျခင္းစသည့္အေလ့အထေကာင္းမ်ားျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တနဂၤေႏြေန႔ကို ၿမိဳ႕ေတာ္ သန္႔ရွင္းေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ၿမိဳ႕ေတာ္၏သမိုင္းဝင္အထင္ကရေနရာမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားဝင္ေရာက္ေလ့လာေသာေနရာမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ၿမိဳ႕ဝင္၊ ၿမိဳ႕ထြက္ေနရာမ်ား၊ မီးရထားသံလမ္းတစ္ေလ်ာက္ႏွင့္ ဘူတာ႐ုံ၊ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမ မ်ားႏွင့္ ေစ်းမ်ားပတ္ဝန္းက်င္တို႔တြင္ စုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္ပြဲမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

 ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီခြဲက မႏၲေလး၊ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ (စ)ရပ္ကြက္ မႏၲလာတံခြန္ပန္းျခံ အတြင္း၊ အျပင္ႏွင့္ ၅၆ လမ္းႏွင့္ ၅၇ လမ္းၾကား၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းနွင့္ ေအာင္ဆန္းလမ္းၾကားတို႔တြင္ စုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္ပြဲေဆာင္ရြက္ၾကရာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၊ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာရဲလြင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလြႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးခင္ေမာင္ေမာင္၊ ေဒါက္တာ ခ်စ္ကိုကို၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားနွင့္ ဌာနမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားနွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အမွတ္(၂၃)အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္းနွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းနွစ္ေက်ာင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားနွင့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ပရဟိတလူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားနွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ စုစုေပါင္းအဖြဲ႔ ၁၃ ခုမွ အင္အား ၄၂၅ ဦး တက္ေရာက္ၾကၿပီး အမႈိက္ေကာက္ပြဲကို တေပ်ာ္တပါး ပါဝင္ဆင္ႏြဲၾကကာ အမႈိက္သိမ္းယာဥ္ေပၚသို႔ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ၾကသည္။

 အမိႈက္ေကာက္ပြဲ ပါဝင္ဆင္ႏြဲၾကသူမ်ားအား အမႈိက္သိမ္းအိတ္၊ လက္အိတ္မ်ားကို မႏၲေလးဟိုတယ္ဇုန္လုပ္ငန္းရွင္အသင္းက ကူညီပံ့ပိုးေပးသည္။

 “အမိႈက္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စည္ကမ္းရွိေစခ်င္လို႔ တနဂၤေႏြေန႔ေတြမွာ အမိႈက္ေကာက္ေနတာ တစ္နွစ္ခြဲရွိပါၿပီ။ အမိႈက္ေကာက္ရင္း ေကာက္တဲ့ေနရာရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေကာ္မတီဝင္ေတြ၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ဌာနမွဴးေတြနဲ႔ အၿမဲတိုင္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔လည္း ၿမိဳ႕နယ္အနာဂတ္အတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔လည္း နိုင္လြန္ကတၱရာလမ္းသစ္ခင္းထားတဲ့ ေအာင္ဆန္းလမ္း ပခုံးကို Stabilized Soil နဲ႔လုပ္ေပးဖို႔နဲ႔ လမ္းေဟာင္းတစ္လမ္းရဲ႕ ပ်က္စီးတဲ့အပိုင္းကို ခ်က္ခ်င္းျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကေျပာၾကားသည္။