၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ မိုးရာသီကာလအတြင္း ပန္းဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ကစားကြင္းမ်ားဌာန အစီအစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳံ႕နယ္ အလိုက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ဝန္ထမ္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစုေပါင္း၍ မိုးရာသီ စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲကိုလည္းေကာင္း ျမဳိ႕ေတာ္စိမ္းလန္းစိုေျပေရးအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

 ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ (၆)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဌာနအစီအစဥ္ျဖင့္ အရိပ္ရပင္ႏွင့္ပန္းအလွပင္မ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားက ေန႔စဥ္စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိရာ ၾသဂုတ္ ၃ဝ ရက္ေန႔ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၆ဝဝပင္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁ဝ၅၆ပင္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၅ဝဝပင္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၃၁ဝ၉ပင္၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၃၁၄၆ပင္ႏွင့္ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၆၅ဝပင္၊ စုစုေပါင္း ၁၅ဝ၆၁ ပင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ခဲ့သည္။

 မိုးရာသီ စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲမ်ားကို ျပည္သူမ်ားအား ပညာေပးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ ေစတနာရွင္ျပည္သူမ်ားကလည္း ပူးေပါင္ ပါဝင္လ်က္ရွိၿပီး ပ်ိဳးပင္မ်ားဝယ္ယူရန္အတြက္လည္း လွဴဒါန္းလ်က္ရွိသည္။

 ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၈ နာရီက အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္သမန္ကန္ပတ္လည္လမ္း(အေရွ႕ျခမ္း)၊ ရတနာပုံတကၠသိုလ္အထိ မိုးရာသီစုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲကို က်င္းပရာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၊ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေဒါက္တာရဲလြင္ တက္ေရာက္ပါဝင္၍ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳး ေပးသည္။

 သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲသို႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ဒုတိယ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္းႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဌာနမွဴးမ်ား၊ အမရၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဖသက္ထြန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ဝန္ထမ္မ်ား၊ မႏၲေလးျမန္မာအမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ေဒၚခင္ေလးျမင့္ႏွင့္ အသင္းဝင္ ၃၈ ဦးတို႔တက္ေရာက္ၾကသည္။

 အစီအစဥ္အရ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ သတ္မွတ္ေနရာအသီးသီးတြင္ သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးေပးၾကၿပီး စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးေနမႈကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔  က်င္းပေသာ မိုးရာသီစုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲတြင္ မႏၲေလးျမန္မာအမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက စင္ကာပူခ်ယ္ရီ ၂ဝ ပင္၊ ငုဝါပင္ ၃ဝ ပင္၊ ဝါးပင္ ၁ဝ ဝပင္ ပါဝင္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ဌာနမွ စိန္ပန္းနီပင္ ၅ဝ ပင္၊ မယ္ဇယ္ပင္ ၅ဝ ပင္ စုစုေပါင္း အရိပ္ရပင္ႏွင့္ပန္းအလွပင္ ၂၅ဝ ပင္ကို စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္။

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စိမ္းလန္းစိုေျပေစေရး (Green City) ျဖစ္ေစေရးရည္မွန္းခ်က္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယမန္ႏွစ္က အရိပ္ရပင္ႏွင့္ ပန္းအလွပင္ စုစုေပါင္း ၂၄ဝဝဝ ပင္ကို စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ပန္းဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ကစားကြင္းမ်ားဌာန၏ စာရင္းအရသိရသည္။