၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း အမႈိက္ကင္းစင္ေရးႏွင့္စည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ားမရွိေစေရးအတြက္ ျပည္သူလူထု  ပါဝင္ေသာအမႈိက္သိမ္းဆည္းျခင္းစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ အမႈိက္မ်ားကိုခြဲျခားစြန္႔ပစ္ျခင္း၊ အမႈိက္ကိုစနစ္တက်ထုတ္ပိုး၍ စြန္႔ပစ္ျခင္းစသည့္ အေလ့အထေကာင္းမ်ားျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔ွရွင္းေရးေန႔ စုေပါင္းအမိႈက္ ေကာက္ပြဲကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

 ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီခြဲက မႏၲေလး၊(ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္အစပ္)၊ ေရႊကြန္ခ်ာ ဘုရားလမ္းႏွင့္ မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား ရထားလမ္းစုရပ္မွ သံလမ္းတစ္ေလွ်ာက္အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ အာရွဘဏ္အထိ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ရဲလြင္၊ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးရဲမြန္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္း၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ဌာနမွဴးမ်ား၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္  ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီဝင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴဳးမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ျပည္သူ မ်ား၊ ပရဟိတလူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ စုစုေပါင္း အဖြဲ႕ ၁၉ ဖြဲ႕မွ အင္အား ၂ဝဝ ဦးေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾကၿပီး အမႈိက္ေကာက္ပြဲကို တေပ်ာ္တပါး ပါဝင္ဆင္ႏြဲ ၾကကာ အမႈိက္သိမ္းယာဥ္ေပၚသို႔ စနစ္ကတ်စြန္႔ပစ္ၾကသည္။

 စုေပါင္းအမိႈက္ေကာက္ပြဲမ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္၏ သမိုင္းဝင္အထင္ကရ ေနရာမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဝင္ေရာက္ေလ့လာေသာ ေနရာမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားၿမိဳ႕ဝင္၊ ၿမိဳ႕ထြက္ေနရာမ်ား၊ မီးရထားသံလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ဘူတာ႐ုံ၊ ေစ်းမ်ားပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမစသည္တို႔တြင္ အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ ဆက္ကလက်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 စုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္ပြဲ၏ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္မ်ားအျဖစ္ အပတ္စဥ္စေန၊တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ၿမိဳ႕နယ္(၆)ၿမိဳ႕နယ္တြင္အစီအစဥ္ျဖင့္ စုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္ပြဲမ်ား ၿမိဳ႕နယ္အစီအစဥ္ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အမႈိက္ခြဲျခားစြန္႔ပစ္ပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။