၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္

 ၿမိဳ႕ေတာ္စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးအတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားကို သစ္ပင္မ်ား  ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိရာ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အလွဴရွင္မ်ားက သစ္ပင္ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပ်ိဳးစက္ တစ္စီးလာေရာက္လွဴဒါန္းသည္။

 အဆိုပါလွဴဒါန္းပြဲကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရံုးေရွ႕တြင္ က်င္းပရာ အလွဴရွင္ ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္၊ Myanmar Energy Sector Development Public Co.,Ltd ဥကၠ႒ေဒါက္တာဝင္းျမင့္၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသက္ေဝ၊ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာ သိန္းထြန္း၊ စီမံကိန္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးသန္းဝင္းတို႔က သစ္ပင္ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပ်ိဳးစက္ (Tree Spade)တစ္စီးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေပးအပ္ရာ မႏၲေးလၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၊ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ရဲလြင္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္း၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ စက္ရံုႏွင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာန ဌာနမွဴး ဦးစိုးလင္း၊ ပန္းဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ကစားကြင္းမ်ားဌာန ဌာနမွဴး ဦးစိုးမိုးသိန္းတို႔က လက္ခံရယူၿပီး အလွဴရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ကာ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဝန္က ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

 အဆိုပါသစ္ပင္ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပ်ိဳးစက္ (Tree Spade) သည္ China-8x-800 အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး Kuboda (Japan)၊ 62.0KW (83hps) အင္ဂ်င္ပါဝါရွိကာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ (၁၀) လပိုင္း ေမာ္ဒယ္ကို ေငြက်ပ္ သိန္း (၈၆၀) တန္ဖိုးရွိ စက္တစ္စီးအား လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 “မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ပန္းဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ကစားကြင္းမ်ားဌာနအတြက္ သစ္ပင္မ်ား ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မလြတ္ကင္းသည့္ သစ္ပင္မ်ားကို ခုတ္လွဲရန္မလိုဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ လူအင္အား ပိုမိုအသံုးမျပဳဘဲ သစ္ပင္ (၁၀)ေပမွ (၁၅)ေပအထိ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရြယ္အစားႀကီးမားသည့္ သစ္ပင္မ်ား ကို ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ရန္ (Tree Spade)အႀကီးကို လာမည့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္တြင္ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း၊ ယခုလို လွဴဒါန္းေပးသည့္ အလွဴရွင္မ်ားအား ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း” ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေျပာၾကားသည္။