၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္

 မႏၲေလး၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၆ လမ္း၊ ၈၈ လမ္းႏွင့္ ၈၉ လမ္းၾကားရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ မႏၲေလးဘဏ္ခြဲ(၃)အေဆာက္အအံုသစ္ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက အဆိုပါ အေဆာက္အအံုသစ္ေရွ႕၌ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမတ္သူ၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ေက်ာ္ဦး၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္(ရံုးခ်ဳပ္)မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦး၀င္းႏိုင္ဦး၊ ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးစံ၀င္းေမာင္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး) မန္ေနဂ်ာ ေဒၚေအးေအးၫြန္႔၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး႐ုံုးမွ အရာထမ္းမ်ား၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ မႏၲေလးဘဏ္ခြဲ(၃) မန္ေနဂ်ာ ေဒၚမိုးမိုးခိုင္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မ်ားမွ ခ႐ိုင္မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ မႏၲေလးဘဏ္ခြဲ(၃) အေဆာက္အအံုအား မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမတ္သူ၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္(ရံုးခ်ဳပ္)မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦး၀င္းႏိုင္ဦးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မန္ေနဂ်ာ ေဒၚေအးေအးၫြန္႕တို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပး ၾကၿပီး ဖြင့္ပြဲအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေရႊမိုး၊ ေငြမိုးမ်ား ရြာသြန္းၿဖိဳးကာ စုေပါင္း မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ မႏၲေလးဘဏ္ခြဲ(၃) အေဆာက္အအံုအတြင္း လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈၾကသည္။

 အဆိုပါ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ မႏၲေလးဘဏ္ခြဲ(၃) အေဆာက္အအံုသစ္မွာ အက်ယ္ ၂၅ ေပ၊ အရွည္ ၇၄ ေပရွိကာ သံုးထပ္ Steel Structure အေဆာက္အအံုျဖစ္ၿပီး ေျမညီထပ္တြင္ ေငြေၾကးခန္း၊ ေငြလႊဲဌာနစိတ္၊ ပင္စင္ဌာနစိတ္၊ ပထမထပ္တြင္ မန္ေနဂ်ာရံုးခန္း၊ စီမံဌာနစိတ္၊ ေငြစုဘဏ္ဌာနစိတ္၊ စာရင္းဌာနစိတ္ႏွင့္ ေခ်းေငြဌာနစိတ္တို႔ျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။