၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္မႈျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မတူရိယာအသင္း ႀကီး၏ ႏွစ္(၉၀)ျပည့္ ရင္ထဲက မႏၲေလးၿမိဳ႕မ သီခ်င္းအဆို ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို စက္တင္ဘာ ၄ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေရာက္ရန္ ေလၽွာက္ထားသူ ၂၅၃ဦးအား အသံစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမ်ားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းမွစတင္၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသားဇာတ္႐ုံႀကီးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး႐ုံမ်ားတြင္ (A)၊(B)၊(C) အုပ္စုမ်ားခြဲကာ ဝါသနာရွင္မ်ား၏ အသံစစ္ေဆးယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မ်ားကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ၾကဴက ၾကည့္႐ႈအားေပးသည္။

 အသံစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားအေနျဖင့္ (A)အုပ္စုမွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ၅၀ဦး၊ (B)အုပ္စုမွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ၅၀ဦးႏွင့္ (C)အုပ္စုမွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ၅၀ဦး ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ဂီတစာဆိုအႏုပညာရွင္ႀကီးမ်ားက အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။                  

 အသံစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားဇာတ္႐ုံႀကီးတြင္ က်င္းပလ်က္ရွိရာ မည္သူမဆို အခမဲ့လာေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီး ဆန္ခါတင္ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားအား စက္တင္ဘာ ၄ရက္၊ ၅ရက္ႏွင့္ ၆ရက္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သံစုံတီးဝိုင္းႀကီးမ်ားျဖင့္ တီးခတ္ဂုဏ္ျပဳ၍ အဆင့္လိုက္ ဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေက်ာ္အဆိုေတာ္မ်ား၏ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ မ်ားကိုလည္း ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားမွ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။