၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ရက္

 ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရန္ပံုေငြ၊ ျပည္သူထည့္ဝင္ေငြမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကြန္ကရစ္လမ္း၊ ကတၱရာလမ္း ေရေျမာင္းမ်ားဖြင့္ပြဲကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ရက္ နံနက္က အဆုိပါေနရာမ်ားတြင္ က်င္းပသည္။ အစီစဥ္အရ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရန္ပံုေငြ က်ပ္ သိန္း ၅၀ႏွင့္ ျပည္သူထည့္ဝင္ေငြ က်ပ္ ၁၃၅သိန္း၊ စုစုေပါင္း ၁၈၅သိန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ခ်မ္းေအးသာစံ ၿမိဳ႕နယ္၊ အကြက္ (၅၇၄)၊ ၃၁လမ္းႏွင့္ ၃၂လမ္းၾကား၊ ၈၄လမ္းႏွင့္ ၈၅လမ္းၾကား၊ ေအာင္နန္းရိပ္သာအေနာက္ ကြန္ကရစ္လမ္းဖြင့္ပြဲကုိ နံနက္ ၇နာရီခြဲက အဆုိပါလမ္းမုခ္ဦးတြင္က်င္းပရာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးေဒါက္တာစုိးသန္း၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးႏုိင္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်တုိ႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္ လွစ္ေပးၿပီး ကြန္ကရစ္လမ္းသစ္အားၾကည့္ရႈၾကသည္။

 ဆက္လက္၍ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရန္ပံုေငြက်ပ္ ၄၉သိန္း၊ ျပည္သူထည့္ဝင္ေငြက်ပ္ သိန္း၉၀၊ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၁၃၉သိန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္နန္းရိပ္သာ အေရွ႕ရပ္ကြက္၊ အကြက္ (၅၇၁)၊ ၃၁လမ္းႏွင့္ ၃၂လမ္းၾကား၊ ၈၁လမ္းႏွင့္ ၈၂လမ္းၾကား၊ အလ်ားေပ (၅၀၀)၊ အနံ (၁၀)ေပရွိ ကတၱရာလမ္းႏွင့္ေရေျမာင္းမ်ားဖြင့္ပြဲကုိ နံနက္ ၈နာရီခြဲတြင္ အဆိုပါလမ္းမုခ္ဦးတြင္က်င္းပရာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးေဒါက္တာစုိးသန္း၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးႏုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဆြတုိ႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး လမ္းအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးကာ ရပ္ကြက္သူ၊ ရပ္ကြက္သားမ်ားအား ရင္းရင္း ႏွီးႏွီးႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။