၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ၏ လမ္းညႊန္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ေဆာင္ဒါန္းရက္ကန္းႏွင့္ အသက္ေမြးပညာသိပၸံတို႔ ပူးေပါင္း၍ စက္ခ်ဳပ္နည္းပညာအေျခခံႏွင့္အဆင့္ျမင့္ သင္တန္းဆင္းပြဲကို ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဆာင္ဒါန္းရက္ကန္းႏွင့္ အသက္ေမြးပညာသိပၸံအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔  စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဆာင္ဒါန္းရက္ကန္းႏွင့္ အသက္ေမြးပညာသိပၸံ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ရက္ကန္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔  စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းက သင္တန္းဆင္းအမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး သင္တန္းထူးခၽြန္ဆုရရွိသူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္သည္။

 ဆက္လက္၍ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားကုိ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုးသန္းက ခ်ီးျမွင့္ၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔  စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက သင္တန္းသူမ်ား၏ လက္ေတြ႔ခ်ဳပ္လုပ္ထားေသာ အဝတ္အထည္မ်ားကို ၾကည့္ရႈအားေပးၾကသည္။

 အဆိုပါသင္တန္းကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္မွ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္အထိ ၂ လၾကာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ သင္တန္းသူ ၂၅ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။