၂ဝ၁၉ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္

 အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပညာေရးကြန္ရက္တို႔က ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ေက်ာင္းသားမ်ားအား တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ မည္သို႔ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားၾကမလဲ၊ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဘြဲ႕ရမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ ေလွ်ာက္ထား လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေပးေသာ “ ပညာေရးႏွင့္ အနာဂတ္အခြင့္အလမ္း” ေဟာေျပာပြဲကို ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက မႏၲေလး၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၆၇ လမ္း၊ ၃၂ လမ္းႏွင့္ ၃၃ လမ္းၾကားရွိ Hotel Sakura Princess ခ်ယ္ရီ ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးေဒါက္တာစိုးသန္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးတင္ထြဋ္ဦးတို႔က အမွာစကားအသီးသီးေျပာၾကားၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပညာေရးကြန္ရက္(ဗဟို) ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး ဦးလင္းေဇာ္မင္းက ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရျခင္းအေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ပံ့ပိုးကူညီေသာ Strategy First University မွ ဦးညီညီႏိုင္အား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလြႊာကို ေပးအပ္သည္။

 ဆက္လက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာရပ္မ်ားအေၾကာင္းကို ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲက ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲ(၁)အျဖစ္ သင္ယူမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Moderator ဦးလင္းေဇာ္မင္းက ေဆာင္ရြက္ကာ ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလး၊ ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္(ေဆး-မန္း)၊ ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲ၊ ေဒါက္တာဆင့္စိုးတို႔က ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ(၂) အျဖစ္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Moderator ဦးညီညီက ေဆာင္ရြက္က ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးတင္ထြန္းဝင္း၊ ေဒၚအိမ့္ဖူးဖူးေအာင္၊ ဦးလင္းေဇာ္မင္းတို႔က ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားအေပၚ ပညာရွင္မ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားၾကၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးလွေကာင္းက ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။