၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္

 လႊတ္ေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ သိရွိေစရန္၊ ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ခံစားခ်က္မ်ား၊ နစ္နာခ်က္မ်ားကိုသိရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု ေတြ႕ဆံုပြဲကို ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ စိတၱမဟီရပ္ကြက္၊ ၂၇ လမ္းႏွင့္ ၂၈ လမ္းၾကား၊ ၇၅ လမ္းရွိ ဆုေတာင္းရ ဘုရားဓမၼာရံုတြင္ က်င္းပျပဳပလုပ္သည္။

 ထိုသို႔ေတြဆံုရာတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေသာင္းက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းက ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားကာ ၿမိဳ႕နယ္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာနမွဴး ဦးဝင္းျမင့္က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

 အလားတူ ယခင္ေတြ႕ဆံု၌ ျပည္သူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားက ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ ရပ္ကြက္အသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ားက သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္အလိုက္ ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ရာ သက္ဆိုင္သည့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကား၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

 ၎ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးႏိုင္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားသည္။

 ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရာဇာျမင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရဲေက်ာ္စြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာနမွဴး ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္အေရွ႕ပိုင္း ၁၀ ရပ္ကြက္မွ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 အလားတူ မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္နန္းရိပ္သာအေနာက္ရပ္ကြက္၊ ၃၁ လမ္း၊ ၈၅ လမ္းႏွင့္ ၈၆ လမ္းၾကားရွိ မဟာသက်သီဟ ဘုုရား ေဝဇယႏၲာဗႏၶဳလဓမၼာရံုတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အေနာက္ဘက္ျခမ္း ၁၀ ရပ္ကြက္မွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။