၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၂ လမ္းႏွင့္ ၇၃ လမ္းေထာင့္ရွိ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းအတြက္ အလွဴရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းမႈျဖင့္ လိုအပ္သည့္ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား ၿပီးစီး၍ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲကို ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက အဆုိပါ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။

 လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပဲြသို႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမွဴး႐ံုး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခင္စန္းရီႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ Latter-Day Saint Charities(LDSC)ႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးအသင္း(CDA)တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေလးမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး Latter-Day Saint Charities(LDSC)မွ Kent Larsen က လွဴဒါန္းရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခင္စန္းရီက လွဴဒါန္းမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္စကားကိုလည္းေကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ မႏၲေလးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေလးမ်ားက ျမတ္ဆရာသီခ်င္း၊ ကၽြန္ေတာ့္ရည္မွန္းခ်က္သီခ်င္း၊ စည္းလံုးျခင္းအတြက္ သီခ်င္းတို႔ျဖင့္ သီဆုိကာ ေတးသ႐ုပ္ေဖာ္၍ ေဖ်ာ္ေျဖၾကၿပီး ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က အလွဴရွင္ Latter-Day Saint Charities(LDSC)မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကိုလည္းေကာင္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခင္စန္းရီက အလွဴရွင္ ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ဇနီး၊ ေဒၚမုိးပပၾကည္(ေအာင္တံခြန္စိန္ပန္းထိမ္)မိသားစုကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသက္လႈိင္ထြန္းက အလွဴရွင္ ေဒၚမီမီေအာင္(နီလာပန္းၿခံ)မိသားစုကိုလည္းေကာင္း၊ မႏၲေလးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းအုပ္ ဦးေနေအာင္ေက်ာ္က အလွဴရွင္ ဦးဘိုေထြးႏွင့္ဇနီး၊ ေဒၚညိဳညိဳဝင္း(ဗိုလ္ကေလး)မိသားစုကိုလည္းေကာင္း ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ၾကသည္။

 လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမွဴး႐ံုး၏ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမႈျဖင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းမႈမ်ား၌ မႏၲေလးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ေက်ာင္းသား (၃၆၀)ဦးေက်ာ္အား ေန႔စဥ္အသံုးျပဳရန္အတြက္ မိလႅာကန္အႀကီး တစ္ကန္၊ ေရဂါလံ (၈၀၀)ဆံ့ ေရစင္ တစ္စင္၊ ေရကန္ ၃ ကန္၏ အမိုး သံုးခု၊ ေရေမာ္တာအိမ္ တစ္ခုႏွင့္ ပင္မေဆာင္ရွိ ႐ံုးခန္းႏွင့္ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အိပ္ေဆာင္တစ္ေဆာင္ႏွင့္ ျပင္ပေဆာင္ေက်ာင္းသားမ်ား အိပ္ေဆာင္အတြင္း ၾကမ္းခင္းကြပ္ပ်စ္မ်ား၊ ေက်ာင္းၿခံဝင္းသံပန္းတံခါး တပ္ဆင္ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။