၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒႏွင့္အညီ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားအား ပိုမိုထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၇၅ လမ္းႏွင့္ ၇၆ လမ္းၾကား၊ ၂၇ လမ္းႏွင့္ ၂၉ လမ္းၾကားရွိ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပတိုက္ဦးစီးဌာန(မႏၲေလးဌာနခြဲ)႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးျမတ္သူက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန(မႏၲေလးဌာနခြဲ) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚစိုးစုိးဝင္းက ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားအား ပိုမိုထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာ ႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာေသာ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ဝန္ႀကီးက နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

 ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားအား ပိုမိုထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြက်ပ္ သိန္း ၄၀၀ ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ရာ ျမနန္းစံေက်ာ္ေရႊနန္းေတာ္ အေထြေထြျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ႏွင့္ ျမင္းၿခံခ႐ိုင္၊ ဆီမီးခံုရြာ ယြန္းေက်ာင္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၊ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း ၄၀၀ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။