၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဓာတ္အားေပ်ာက္ဆံုးမႈေလ်ာ့နည္းေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္အား ခြဲရံုမ်ား ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္း၊ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ မလြတ္ကင္းေသာ သစ္ပင္သစ္ကိုင္းမ်ား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နယ္ေျမမ်ားအား ယာယီဓာတ္အားပိတ္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 (၁၈-၉-၂၀၁၆)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ မႏၲေလးခရိုင္၊ ေညာင္ဦးခရိုင္၊ ျမင္းျခံခရိုင္၊ မိတၳီလာခရိုင္အတြင္း၌ မႏၲေလးခရိုင္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ တမၸဝတီ ရပ္ကြက္၊ ကြ်န္းလံုးဥေသွ်ာင္ရပ္ကြက္၊ ကန္ေတာ္ႀကီးရွိရပ္ကြက္မ်ားတို႔တြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ၊ ေညာင္ဦးခရိုင္၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရြာေပါင္း ၂၀၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္း၊ GSM ေရဒီယိုစခန္း ႏွစ္ခု၊ Ooredoo၊ ရပ္ကြက္ (၂)ခု၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာႏွင့္ အိမ္ေတာ္တို႔တြင္ နံနက္ ၉ နာရီ မွ ၁၀ နာရီအထိ၊ ေညာင္ဦးခရိုင္၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ မိတၳီလာလမ္းမႀကီးတေလွ်ာက္ႏွင့္ ေခ်ာက္လမ္းမႀကီးတေလွ်ာက္တို႔တြင္ နံနက္ ၉ နာရီ မွ မြန္းလြဲ ၁ နာရီအထိ၊ မိတၳီလာခရို္င္၊ သာစည္ၿမိဳ႔နယ္ရွိ သာစည္ပင္မဓာတ္အားခြဲရံုမွ ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ထားေသာ ၃၃ ေကဗြီ တပ္မေတာ္ မိုးေရကာဖ်င္လိုင္းတို႔တြင္ နံနက္ ၆ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအထိ၊ ျမင္းျခံခရိုင္၊ ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမင္းျခံပင္မဓာတ္အားခြဲရံုမွ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ထားေသာ ၆၆ ေကဗြီ ေညာင္ဦးလိုင္းတို႔တြင္ နံနက္ ၆ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီ အထိ၊ မႏၲေလးခရိုင္၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ျပင္ပင္မဓာတ္အားခြဲရံုမွဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ထားေသာ ၃၃ ေကဗြီ  ဝါခင္းကုန္းလိုင္းတို႔တြင္ နံနက္ ၆ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအထိ၊ မႏၲေလးခရိုင္၊အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမစ္ငယ္မီးရထား၊ အာဆီယံကားကြင္း၊ ျပည္ႀကီးမဂၤလာကားကြင္း၊ နတ္ေရကန္ရပ္ကြက္၊ အမရေတာင္ဘက္ျခမ္းေက်းရြာမ်ား တို႔တြင္ နံနက္ ၈ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၂ နာရီအထိ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။