၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၆ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးစိုးသိန္းအား My Justice မွ Team Leader Caitlin Reiger ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၆ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုသည္။

 ထိုသို႔လာေရာက္ေတြ႔ဆံုရာတြင္ အထက္ျမန္မာျပည္ရံုးခြဲအတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ My Justice ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ My Justice Centre အေနျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ျပည္သူမ်ားကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာအမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ တရားရံုးအဆင့္ဆင့္တို႔ႏွင့္အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ၾကသည္။

 အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးစိုးသိန္းႏွင့္အတူ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီး ေဒၚတင္ႏြယ္ဝင္း၊ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီး ေဒၚလွလွရီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး တရားေရးဦးစီးမွဴးႏွင့္ ရံုးအဖြဲ႔မွဴးတို႔လည္း တက္ေရာက္ၾကသည္။