၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္

 အမရပူရၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၊ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလႈပ္ရွားမႈ(သြားက်န္းမာေရး) ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ဆင့္ပြားသင္တန္းကို ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းပန္ဆိုင္း၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုသေရးဦးစီးဌာန(သြားခံတြင္း)ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာခင္ေမာင္၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန (သြားက်န္းမာ) လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာမင္းဇင္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးပညာေရးမႉးရံုး လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သူ၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဖသက္ထြန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲ ဥကၠဌ ဦးရဲျမင့္၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းပန္ဆိုင္းက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ သြားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သြားခံတြင္း သန္႔ရွင္း ေစရန္အတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ (၂)ႀကိမ္သြားတိုက္ၿပီး ၊ အနည္းဆံုးသြားတိုက္ရာတြင္ (၂)မိနစ္ခန္႕အထိ တိုက္၍ သြားက်န္းမာေရးကို လိုက္နာ ေစလိုေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး၊ ျပည့္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးတို႔က ဆင့္ပြားသင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္း  ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္လာၾကေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ သင္တန္း ပို႔ခ် နည္းျပဆရာမ်ားအား ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ သင္တန္းတြင္ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ႏွင့္ ေဒါက္တာမင္းဇင္တို႔က သြား က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့ၾကၿပီး၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ေဆြက သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားကို ေပးအပ္ခ်ီးႁမွင့္ရာ သင္တန္းသား ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုယ္စား ျမစ္ငယ္ အ.ထ.က ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးက လက္ခံရယူခဲ့သည္။