User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

တိုင္းေဒသႀကီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ ၃၆၉၁၆

၆၄ လမ္း၊ ၂၃ x ၂၄ ၾကား၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္။