User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၅၀၂၆၉

ရံုးႀကီးလမ္း၊ ၾကက္မင္းတြန္ရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕။