၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔

မႏၲေလးခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ရဟန္း၊ သံဃာေတာ္မ်ားအား COVID-19 ကာကြယ္ေဆး (ပထမ)အႀကိမ္ ထိုးႏွံေပးျခင္းကို မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသိုလ္ (မႏၲေလး)ရွိ မဟာဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အဆိုပါ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခင္းအခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ကိုႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္း၊ မႏၲေလးျမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေက်ာ္ဆန္း၊ ဦးမ်ိဳးေအာင္၊ ဦးသိန္းေဌး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သာသနာေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္လႈိင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေဆးထိုးရန္ ႂကြေရာက္လာေသာ ရဟန္း၊ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဖူးေျမာ္ကန္ေတာ့ၿပီး ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးမႈအား ၾကည့္ရႈႈ၍ လိုအပ္သည္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံရာတြင္ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္မွ (၉၉)ပါး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသိုလ္ (၂၁)ပါး၊ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီးသင္တန္းေက်ာင္းမွ(၁၇)ပါး၊ ဘြဲ႕ခံဆရာေတာ္(၅) ပါး၊ စုစုေပါင္း (၁၄၂)ပါးတို႔အား ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍ စာသင္တိုက္မ်ားမွ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ားအား COVID-19 ကာကြယ္ေဆးမ်ား ထိုးႏွံေပးႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။