အစိုးရအဖြဲ႕ရံုး

 

တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ - ဦးေအာင္၀င္း

တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုး

လမ္း(၃၀)၊ ၆၈×၇၀ လမ္းၾကား၊ တိုင္းရံုး စုေပါင္းရံုးႀကီး၀င္း၊ ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးေဆးရံုေရွ႕၊ ပတ္ကုန္း၀န္းက်င္ရပ္ကြက္၊

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။  Ph: 02 32064

 

Read more ...