၂ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကုိဗစ္-၁၉ ေရာဂါပုိး ကူးစက္သူမ်ား ပုိမုိမ်ားလာပါက လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္တြက္ဆ၍ ယခု ကတည္းက စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး အားလုံးစိတ္ေရာကုိယ္ပါ ကူညီေဆာင္ရြက္ၾကရန္လုိေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး COVID-19 ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက ျပဳလုပ္သည့္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ကုိဗစ္-၁၉ ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး၌ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ယင္းသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 “အဓိကေတာ့ ကုိဗစ္-၁၉ေရာဂါကုိ ေကာင္းေကာင္းမြန္ထိန္းခ်ဳပ္ခ်င္တာပါ၊ လက္ရွိအေျခအေနမွာ မႏၲေလးတုိင္းမွာထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တယ္လုိ႔ယူဆ ႏိုင္ပါတယ္၊ မႏၲေလးမွာစေတြ႕ၿပီးေနာက္ တအားႀကီးတက္သြားတာမ်ိဳးမရွိပါဘူး၊ ျဖစ္တဲ့ေနရာေတြကုိ ကန္႔သတ္တာရယ္၊ Quarantine Center ေတြထားတာရယ္၊ အားလုံးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကလု႔ိ ရလဒ္ေကာင္းလာ တယ္လုိ႔ယူဆထားပါတယ္၊ ဒါကုိဆက္ၿပီးထိန္းခ်င္ပါတယ္၊ Swab ယူတဲ့အခါ အဆင္ေျပဖုိ႔ ကားေတြလည္းပို႔ေပးထားၿပီးၿပီ၊ Quarantine Center ေတြမ်ားေနေတာ့ အားသာခ်က္ေတြရွိသလုိ အားနည္းခ်က္လည္း ရွိပါတယ္၊ ျမန္ျမန္စစ္ေစခ်င္တယ္၊ ပိုးေတြ႕ရင္ျမန္ျမန္ေဆး႐ုံတင္ခ်င္တယ္၊ ျမန္ျမန္ဆင္းေစခ်င္တယ္၊ျမန္ဆန္ၿပီးထိေရာက္မႈလည္းရွိရမယ္၊ အကယ္၍ ရန္ကုန္ၿပီးလုိ႔ မႏၱေလးမွာမ်ားလာမယ္ဆုိရင္လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္၊ အဲဒါေတြအထိ မျဖစ္ရေအာင္ ျပင္ဆင္ထားသင့္တယ္၊ လုိအပ္ရင္လုိအပ္သလုိ Quarantine စင္တာေတြတိုးခ်ဲ႕ထားသြားပါမယ္၊ အားလုံးစိတ္ေရာကိုယ္ပါ အားလုံးစိတ္ေရာကိုယ္ပါ အားတက္သေရာ”ဟု  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 အဆုိပါ အစည္းအေဝးတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး COVID-19 ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရးေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးကုသေရးႏွင့္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ တုိင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာသန္းသန္းျမင့္၊ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴးမ်ားက ကုိဗစ္-၁၉ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ကုသေရးႏွင့္ပတ္သက္၍  မိမိတုိ႔သက္ဆုိင္ရာက႑အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 ယင္းေနာက္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ကုိဗစ္-၁၉ေရာဂါကာကြယ္တာဆီးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၾကဳံေတြ႕ေနရေသာအခက္အခဲမ်ား၊ ထုတ္ျပန္ထားသည့္စည္းကမ္းမ်ားကုိ တိတိက်က်ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ မလိုက္နာသူမ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာမ်ား၊ Quarantine စင္တာႏွင့္ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ား၊ ကူးစက္ခံရသည့္ ဌာနဆုိင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားရွိလာပါက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ကုန္တင္ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ားအား Swab နမူနာယူရာတြင္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီၿပီးစီးႏုိင္ရန္အစီအစဥ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ဝင္စစ္ေဆး ဂိတ္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ မရွိေစေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ကုိဗစ္-၁၉ ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈမ်ားရာ ေဒသမ်ားမွ  ျပန္လာသူမ်ား မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းသုိ႔ မသမာသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာမႈမရွိေစေရးအတြက္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ပိုမိုတိုးျမႇင့္၍ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 

 ယင္းတုိ႔ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။