၂ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ကုသေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း လုိအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္မ်ားကအလွဴေငြမ်ား၊က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္းလ်က္ရွိသည္။

 

 ယင္းသို႔ လွဴဒါန္းရာတြင္ CARE International in Myanmar က ေငြက်ပ္ သိန္း ၉ဝဝ တန္ဖိုးရွိ Colgate Soap(90g) ဆပ္ျပာခဲ အေရအတြက္ ၁ သိန္း ၈ ေသာင္း ခုကိုလည္းေကာင္း၊ ေဒၚတုတ္တုတ္ႏွင့္ေမာင္ႏွမမ်ား(ေအးေဆးတိုက္)မိသားစုႏွင့္ ေအးေဇယ်ာတိုင္းရင္းေဆးျဖန္႔ခ်ိေရး မိသားစု တို႔ကေငြက်ပ္ ၁၅ သိန္းကိုလည္းေကာင္း ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲ႕ေရးဦးစီးဌာန၊ စက္မႈတိုင္း(၄)မႏၲေလးႏွင့္ မိတၳီလာဝန္ထမ္းမ်ားက ေငြက်ပ္ ၁၁သိန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဦးခင္ေမာင္တင္+ေဒၚခင္စန္းရီ ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာ ေဆးဆိုင္ႏွင့္ ေအာင္ေမတၱာပဲပြဲ႐ုံမိသားစုက ေငြက်ပ္ ၁ဝ သိန္းကိုလည္းေကာင္း၊ IBM ကိုဦးႏွင့္မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကေငြက်ပ္ ၅ သိန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက  မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးသို႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ လွ်ပ္စစ္၊စြမ္းအင္ႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္က လက္ခံ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ကာ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။