၂ဝ၂၁ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔

 အမိျမန္မာႏုိ္င္ငံေတာ္ႀကီး၏ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္  သက္ရွိထင္ရွားရွိေနၾကေသာ လြတ္လပ္ေရး ေမာ္ကြန္း၀င္ႀကီး ၅ ဦးတုိ႔အား မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ေငြမ်ားကုိ ယင္းေမာ္ကြန္း၀င္ႀကီးမ်ားေနထိုင္ၾကသည့္ ေနအိမ္မ်ားသုိ႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔႔ ညေနပိုင္းက သြားေရာက္ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

 ယခုအခ်ိန္သည္ ကုိဗစ္-၁၉ကာလျဖစ္သည့္အတြက္ လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္း၀င္ႀကီးမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ေရွ႕႐ႈလ်က္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သုိ႔ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားေန႔၌ပင္ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ အစီအစဥ္ ျဖင့္ အိမ္တုိင္ရာေရာက္သြားေရာက္ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

 တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္ႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ေအာင္ေျမသာစံ ၿမိဳ႕နယ္ အကြက္ (၄၉) မဂၤလာဥယ်ာဥ္၊ အႏွိပ္ေတာ္အုပ္စုတြင္ ေနထုိင္ေသာ အသက္ ၁၀၀ႏွစ္အရြယ္ရွိ လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္း၀င္(ပထမအဆင့္) ဦးေအာင္သူကုိလည္းေကာင္း၊ အကြက္(၁၂/ခ) အႏွိပ္ေတာ္ရပ္ကြက္ေန အသက္ ၉၇ႏွစ္ အရြယ္ရွိ လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္း၀င္(တတိယအဆင့္) ဦးမင္းေမာင္ကုိ လည္းေကာင္း၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ အကြက္(၃၃၇)၊ ၃၆လမ္းႏွင့္ ၃၇လမ္းၾကား၊ ၉၁လမ္းႏွင့္ ၉၂လမ္း ၾကား၊ စိန္ပန္းရပ္ကြက္ေန  အသက္ ၉၈ ႏွစ္အရြယ္ရွိလြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္း၀င္(ဒုတိယအဆင့္)   ဦးခ်စ္ေမာင္ကုိလည္းေကာင္း၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ငယ္တိုးေက်းရြာအုပ္စု၊ တလိုင္းစုရပ္ေန အသက္ ၉၈ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္း၀င္(ပထမအဆင့္) ဦးေက်ာ္တင္ ကုိလည္းေကာင္း၊ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ေအာင္ျမင္ရပ္ေန အသက္ ၉၇ႏွစ္အရြယ္ရွိ လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္း၀င္(ပထမအဆင့္)ဗုိလ္ႀကီးစိန္ထြန္း ကုိလည္းေကာင္း တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ေငြက်ပ္ ၂သိန္းစီႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလွ်ပ္စစ္ ၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး မိသားစုတုိ႔မွ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းစီတုိ႔ကုိလည္း ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။