၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ ၂၆ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ျမဳိ႕တြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ COVID-19 လတ္တေလာ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါၾကဳိတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ သံသယလူနာမ်ားရွိလာပါက အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေစာင့္ၾကည့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဗဟိုုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္(အထက္ျမန္မာျပည္) ဇီးပင္ႀကီး၊ ရတနာပုံဆိုက္ဘာစီးတီး ႏွင့္ က်င္ဂႏိုင္ေက်းရြာရွိ ပတၱျမားရိပ္သာတို႔၌ ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 အဆိုပါ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ (အထက္ျမန္မာျပည္) ဇီးပင္ႀကီး၊ ရတနာပုံဆိုက္ဘာစီးတီးႏွင့္ က်င္ဂႏိုင္ေက်းရြာရွိ ပတၱျမားရိပ္သာတို႔၌ ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိသည့္ တစ္ထပ္ေဆာင္၊ ႏွစ္ထပ္ေဆာင္၊ အိပ္ခန္း၊ နားေနခန္း၊ စားေသာက္ခန္း၊ ေရခ်ဳိးခန္းႏွင့္အိမ္သာ စသည့္ သီးသန္႔အခန္း မ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခတၱခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထင္ေက်ာ္၊ ခ႐ိုင္က်န္းေရးဦးစီးဌာနမွ က်န္မာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ ခ႐ိုင္၊ ျမဳိ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ရာ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာေရာဂါျဖစ္ေသာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါမျဖစ္ေစေရးအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ တိတိက်က်လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ အပူခ်ိန္တိုင္းကိရိယာျဖင့္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆာျခင္း၊ လက္ကို သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးႏိုင္ေရး စသည့္ က်န္းမာေရး အသိပညာေပးဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ သံသယလူနာမ်ားေတြ႕ရွိပါက စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို႔ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားေၾကာင္းသိရသည္။