၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္

မႏၲေလးခ႐ိုင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႔ မိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားကို ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕ လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ဝင္း၊ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒအေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ ခ႐ိုင္ ဥပေဒအေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ဦး၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ဥပေဒအရာရွိမ်ား၊ ရဲမွဴးမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ My Justice ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္းက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒအေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ဥပေဒအေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕ ေပၚေပါက္လာပံုအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 ထို႔ေနာက္ ခ႐ိုင္ဥပေဒအရာရွိ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မႏၲေလးခ႐ိုင္ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕၏ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒအေထာက္အကူ ေပးေရးအဖဲြ႕ ဥကၠ႒က အဖြဲပ၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား၊ အားသာခ်က္မ်ား တင္ျပျခင္းတို႔ကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။

 မႏၲေလးခ႐ိုင္ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္(၁၀)အရ ဥပေဒ ဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဆင့္တြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႔မ်ားကို ခန္႕အပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ခ႐ိုင္ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႔ကို ၿမိဳ႕နယ္ ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိသည္။