၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ေရနီေျမာင္းေျမေနရာတြင္ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေစရန္ အဆင့္ႁမွင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာရဲလြင္က ေျပာသည္။

 တစ္ခ်ိန္က လယ္ေရေပးေရးေျမာင္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေရနီေျမာင္းကို ေခတ္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ဖို႔ ၂၆ လမ္းႏွင့္ ၃၅ လမ္းၾကားကို မၾကာခင္ ႏိုင္လြန္ကတၱရာလမ္းသစ္ တစ္လမ္းထပ္ေဖာက္ႏိုင္ဖို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ၾကတယ္၊ ဆည္ေရေတြစီးဝင္တဲ့ လမ္း ၂၀ ထိပ္က ေရတံခါးကို ယာယီပိတ္ထားၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ၊ မိုးေရေတြကို ၂၈ လမ္းေနရာတြင္ နဒီေျမာင္းအတြင္း စီးဝင္ေစၿပီး ၇၁ လမ္းနဲ႔ ၃၅ လမ္းမွာ ရွိတဲ့ ေငြတစ္ေခ်ာင္းအတြင္း စီးဆင္းႏိုင္ေအာင္ ၃၅ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ Precast Drai အသစ္ကို အရင္တည္ေဆာက္သြားမွာပါလို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေျပာၾကားသည္။

 ေရနီေျမာင္းေနရာကို ႏိုင္လြန္လမ္းသစ္ တစ္လမ္းထပ္ေဖာက္ႏိုင္ရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ရဲလြင္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ လမ္းတံတားဌာန ဌာနမွဴး ဦးသန္းထိုက္ဦးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားလိုက္ပါ၍ ေရနီေျမာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၾကသည္။

 ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ၾကားလမ္းေတြမွာလည္း နီးစပ္ရာေျမာင္းအတြင္း စီးဆင္းႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားအား ဌာနအင္ဂ်င္နီယာမ်ား ပူးေပါင္းအဖြဲ႔ကို Survey ဆင္းခိုင္းထားတယ္၊ မိုးရြာခ်ိန္ မိုးေရေတြစီးဆင္းႏိုင္ဖို႔ လမ္းေဘး ဝဲ၊ ယာ precast ေျမာင္းေတြနဲ႔အတူ ပလက္ေဖာင္းေတြ၊ လမ္းမီးတိုင္ အသစ္ေတြ တည္ေဆာက္ေပးသြားပါလို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

 လမ္းမႏွစ္ခုဆံုတဲ့ေနရာေတြမွာ Individual Loop Sensor သံုးမီးပြိဳင့္မ်ား တပ္ဆင္ေပးသြားမယ္၊ သိပၸံလမ္းေတာင္ဘက္က ေရနီေျမာင္းကိုလည္း ျပည္သူေတြအသံုးတည့္မယ့္ စီမံခ်က္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္သြားမွာပါဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေျပာသည္။

 မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ယခင္ေရနီေျမာင္းအတြင္းရွိ ယခင္ေရနီေျမာင္းေနရာကို ၃၅ လမ္းမွ ၇၃ လမ္းအထိ လမ္းကို အေျခခံလႊာ က်စ္လ်စ္မႈရွိေအာင္ စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ Compaction ရေအာင္ႀကိတ္၍ Stabilized ခင္းၿပီး ႏိုင္လြန္ကတၱရာလမ္းခင္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ သည္။