၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္

 မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္၌ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အေထာက္အကူျပဳ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း (ဒုတိယအႀကိမ္)ကို ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီခြဲက  ေအာင္မဂၤလာခန္းမ၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ဇနီး အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီနာယက ေဒါက္တာယုယုေမ၊ တိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသက္လြင္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီနာယက ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ေဆာင္ရြက္ရမွာ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းက႑အသီးသီးမွာ ဘြဲ႕ရ ပညာတက္မ်ားလိုအပ္သလို ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္၊ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ပိုမိုအေလးထားေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္လ်က္ရွိတာကို ေတြ႕ျမင္သိရွိလာပါေၾကာင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာျဖစ္သည့္ စက္ခ်ဳပ္နည္းပညာရပ္ဆိုတာ လူတန္းစားမေရြး၊ ေနရာေဒသမေရြးမရွိမျဖစ္ လိုအပ္တဲ့ အတြက္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဆက္လက္မသင္ယူႏိုင္သူေတြအတြက္ စက္ခ်ဳပ္ပညာရပ္ကိုတက္ေျမာက္ပါက အိုးမကြာ၊ အိမ္ မကြာ၊စက္ခ်ဳပ္ဆိုင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိႏွင့္မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ အထိုက္အေလ်ာက္အဆင္ေျပျခင္း၊ တစ္ဖက္တစ္လွမ္းမွ ေထာက္ပ့ံကူညီႏိုင္  ျခင္းႏွင့္ မိမိတို႔ရဲ႕လူမႈစီးပြားဘဝနယ္ပယ္မွာ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ရက္ကန္းႏွင့္အသက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္းတို႔ပူးေပါင္း၍  ဖြင့္လွစ္သည့္ အေျခခံပညာစက္ခ်ဳပ္နည္းပညာသင္တန္းကို ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ေညာင္ဦး၊ ျမစ္သား၊ ဝမ္းတြင္း၊ စစ္ကိုင္း၊ သပိတ္က်င္း၊ ေပ်ာ္ဘြယ္၊ ရမည္းသင္း၊ေတာင္သာ၊ ျမင္းျခံ၊ မိတၳီလာ၊စဥ့္ကူး၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ သင္တန္းသူ ၂၅ ဦးအား ဇူလိုင္လ ၁ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ မိတၳီလာျမဳိ႕ရက္ကန္းႏွင့္ အသက္ေမြးပညာ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ စာေတြ႕လက္ေတြ႕သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။