၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္

  မႏၲေလး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ တံခြန္တိုင္အဝိုင္းအနီး Mandalay Industrial Center စီမံကိန္းဝင္းအတြင္း ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ ညေနပိုင္းက Garden City Apartment Complex အိမ္ရာအပ္ႏွံပြဲ အခမ္းအနားကို က်င္းပသည္။

  အဆိုပါအိမ္ရာမ်ားမွာ နယူးစတားလိုက္ကုမၸဏီအုပ္စုမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္သည့္ Garden City Apartment Complex(GCAC)တိုက္ခန္းမ်ားကို ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ ဆရာႀကီး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ဂုဏ္ျပဳစကားကို လည္းေကာင္း၊ နယူးစတားလိုက္ကုမၸဏီ အုပ္စု၏ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ေက်ာင္ဝင္းက ေက်းဇူးတင္စကားကိုလည္းေကာင္း၊ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးစိုးႏိုင္ဦးက Mandalay Management Corporation ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ နယူးစတားလိုက္ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက Garden City Apartment Complex အိမ္ရာ စည္းမ်ဥ္းစာအုပ္မ်ားကို ဝယ္ယူေနထိုင္ေသာ Customer မ်ား၏ ကိုယ္စား (၁၆)ဦးအား ေပးအပ္ခဲ့သည္။

 အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္မွစတင္၍ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေခတ္ႏွင့္အညီ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ေသာ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈစနစ္ကိုတည္ေဆာက္မည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ လုပ္ငန္းအားလံုးကို စံခ်ိန္စံၫႊန္းအေကာင္းဆံုးျဖင့္ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေျမညီထပ္အပါအဝင္ (၁၀)ထပ္အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္သည့္ Twin Tower (၇)လံုးႏွင့္ Single Tower (၁)လံုးျဖစ္ၿပီး အခန္း (၇၈၀)ပါဝင္ေၾကာင္း၊ အခန္းတိုင္းတြင္ အမႈိက္ပစ္စနစ္၊ ေရ၊ မီး (၂၄)နာရီ၊ ဆိုင္ကယ္ရပ္နားရန္ေနရာ၊ ကားရပ္နားရန္ေနရာမ်ား ပါဝင္ၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ အရည္အေသြး ျပည့္ဝေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ အိမ္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ Customer Service ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးထားသည္။

 အဆိုပါအိမ္ရာအပ္ႏွံပြဲအခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ၎ တို႔၏ ဇနီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ တာဝန္ရွိ သူမ်ား၊ နယူးစတားလိုက္ကုမၸဏီအုပ္စုမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။