ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

မီးေလာင္လွ်င္

အေရးေပၚ   

 

191

ဗဟိုမီးသတ္

 

60739၊ 60740

ခ်မ္းေအးသာစံ   60738
ေအာင္ေျမသာစံ   60200
မဟာေအာင္ေျမ   76362
ခ်မ္းျမသာစည္   21087၊ 62718
ျပည္ႀကီးတံခြန္   54974
အမရပူရ   70996၊ 70713

မႈခင္းျဖစ္လွ်င္

အေရးေပၚ   

 

199

တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36871 36982 39635
အမွတ္(၁၁) ယာဥ္ထိန္းရဲစခန္း   60231 36986
ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   82169 82179
ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36781
ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36780
မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36782
ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   70683
ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   80347
အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   70588
ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   57905
လူကုန္ကူးမႈႏွိမ္နင္းေရး(အထူး)အဖြဲ႕   73830

တယ္လီဖုန္းလိုင္း ပ်က္လွ်င္

 

တိုင္ၾကားရန္

 

102, 02-4060000, 02-4060001, 02-4036136, 02-4021000, 02-4060007, 02-4060070, 02-4022600

   

 

ံGSM   106 (လိုင္းခြဲ) 10/20
CDMA 910/7350   09-73000111
CDMA 680/650/47   02-4069607
ျပည္ႀကီးတံခြန္   02-80000, 02-80211
ပုသိမ္ႀကီး    02-57000
အမရပူရ   02-4070000
စက္မွု 02-515xxxx   02-5153200, 02-5154000

လွ်ပ္စစ္မီးပ်က္လွ်င္

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေကာ္ပိုေရးရွင္း ရံုးခ်ဳပ္ (call center)

 

02-4039330, 02-4065666, 02-4072617, 02-4072618, 02-4072619, 02-4073666

     

ခ်မ္းေအးသာစံ

 

02-4039166

ေအာင္ေျမသာစံ  

02-4036427,

02-4039162

မဟာေအာင္ေျမ   02-4029167
ပည္ႀကီးတံခြန္   09-5153500
ခ်မ္းျမသာစည္   09-428065544
အမရပူရ   02-4070563
ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္       02-4057304

 

 

တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန အခ်က္အလက္မ်ား

ေက်းလက္လမ္းမ်ား

 

မိုင္

ကတၱရာလမ္း            ၈၉/၂.၃
ေက်ာက္လမ္း     
  ၃၆၃/၇.၉
ကြန္ကရစ္လမ္း    
  ၀/၅
ေျမလမ္း   ၄၀၇/၅.၅
စုစုေပါင္း   ၈၅၄/၄.၃

ေက်းလက္တံတားမ်ား

 

အေရအတြက္

ကြန္ကရစ္          ၁၉
သစ္သား   ၄၄
ေရျပြန္   ၃၅၇
ေရေက်ာ္   ၃၃
စုစုေပါင္း   ၄၅၃

ေက်းလက္ေရရရွိေရး

 

အေရအတြက္

တြင္းတိမ္             ၁၂၁
တြင္းနက္   ၈၇၄
လက္တူးတြင္း   ၄၀
ေရကန္   ၃၁၀
စိမ့္စမ္း   ၇၈
အျခား   ၄၂၁
စုစုေပါင္း   ၁၈၈၄

ေက်းလက္က်န္းမာ

 

အေရအတြက္

ယင္လံုအိမ္သာ   ၂၆၈

ေက်းလက္မီးလင္းေရး

 

အေရအတြက္

ဆိုလာ   ၃၂၉၁၀ အိမ္
လၽွ်ပ္စစ္   ၈၀ ရြာ
ေက်းလက္အိမ္ရာ   ၆၅ အိမ္

 

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

 

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။

 

 

တည္ေနရာ
ေျမာက္လတၲီတြဒ္-၁၉ ံ ၂၀' ႏွင့္ ၂၃ ံ ၄၅' ၾကား
အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္- ၉၄ ံ ၄၅' ႏွင့္ ၉၇ ံ ၾကား


အက်ယ္အ၀န္း
စတုရန္းမိုင္ -၁၁၉၂၅.၉၆
ဧရိယာဧက- ၇၆၃၂၆၁၂


နယ္နိမိတ္
အေရွ႕ဘက္- ရွမ္းျပည္နယ္
အေနာက္ဘက္ - စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
ေတာင္ဘက္ - ေနျပည္ေတာ္
ေျမာက္ဘက္- စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

 

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

မႏၱေလးတိုင္းကို ျမန္မာမင္းမ်ား လက္ထက္က တမၸဒီပတုိင္းဟု ေခၚခဲ့ၾကသည္။ တုိင္းခ်စ္၊ ျပည္ခ်စ္၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္တို႔ ထြန္းေပါက္ဖြားရာေဒသဟု ပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤတိုင္းေဒသအတြင္းရွိ အမရပူရေတာင္ပိုင္း ေတာင္သမန္၊ ေရႊစာရံ၊ ပုပၸါး စသည့္ ေဒသတစ္၀ိုက္တြင္ ေက်ာက္ေခတ္ကာလမွစ၍ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေျခခံ အညာသားယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ထူေတာင္ခဲ့ျခင္း (ထိုေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာက္ေခတ္ဦးပိုင္း လူသားမ်ား အသံုးျပဳခဲ့သည့္ အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ ေက်ာက္လက္နက္မ်ား တစ္ပံုတစ္ပင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရ။ ထိုအသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေခတ္ကာလကို “အညာသားယဥ္ေက်းမႈ” (Anyarthian Culture)ဟု ေခၚတြင္ခဲ့ၾကသည္)၊ သေရေခတၱရာ၊ ဟန္လင္း၊ ဗိႆ   ႏိုးၿမိဳ႕ေဟာင္းႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ မိုင္းေမာ၊ ၀တီး စသည့္ ပ်ဴေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕မ်ား တည္ရွိျခင္း၊ တေကာင္း(ဘီစီ-၂)၊ ပုဂံ(ေအဒီ- ၈၄၉)၊ အမရပူရ(ေအဒီ- ၁၁၄၄)၊ ပင္းယ(ေအဒီ-၁၃၁၂)၊ အင္း၀(ေအဒီ-၁၃၆၄)၊ ေညာင္ရမ္း(ေအဒီ-၁၅၉၇)၊ ရတနာပံု(ေအဒီ-၁၈၅၉) စေသာ ျမန္မာမင္းေနျပည္ေတာ္မ်ား စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း၊ (ေအဒီ-၁၀၄၄) ပုဂံအေနာ္ရထာမင္းလက္ထက္တြင္ ပထမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ခဲ့ျခင္း၊ လယ္ကြင္း(၁၁)ခရိုင္ (ေနာင္(၉)ခရိုင္)တြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈ ထြန္းကားခဲ့ျခင္း၊ (ေအဒီ-၁၁၁၂)မွ စ၍ ျမန္မာစာအေရးအသား ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္း၊ ပင္းၿမိဳ႕(၄၃)ၿမိဳ႕ ထူေထာင္၍ ကာကြယ္ေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမမ်ား
ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္    - တေကာင္း(ဘီစီ-၂)
ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္    - အင္း၀ (ေအဒီ-၁၃၆၄)
ေညာင္ဦးခရိုင္    - ပုဂံ (ေအဒီ-၈၄၉)

 

ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေဆာက္အအံုတည္ရွိရာဇုန္မ်ား(၇)ဇုန္

အေဆာက္အဦး

တည္ရွိရာၿမိဳ႕နယ္

အတုမရွိေက်ာင္း၊ ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္း၊ စႏၵာမုနိဘုရား၊ ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရား ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္
မဟာေ၀ယံဘံုသာဗားဂရာေက်ာင္း
အမရပူရၿမိဳ႕နယ္
အင္း၀ၿမိဳ႕ေဟာင္းေဒသ၊ ပင္းယၿမိဳ႕ေဟာင္း
တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္
ျမင္စိုင္းၿမိဳ႕ေဟာင္း
ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္
ပလိပ္ေဒသ
စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္
ပင္လယ္ (မိုင္းေမာ) ၿမိဳ႕ေဟာင္း
ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္
၀တီးၿမိဳ႕ေဟာင္း
ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္

ထင္ရွားသည့္ေနရာမ်ား

 

ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးဘုရား

တည္ေနရာ ......မႏၱေလးက်ံဳး အေရွ႔ေျမာက္ေထာင့္၊ ၁၂ လမ္းႏွင့္ ၆၆ လမ္းေထာင့္၊ မႏၱေလးေတာင္ေျခ။

 

၁၈၆၈တြင္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား စုေပါင္း၍ ပဥၥမသဂၤါယနာတင္ေျမွာက္ခဲ့သည္။ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးသည္ ဘုရားရွင္၏ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို စက်င္ေက်ာက္ျပားျဖဴ  ၇၂၉ ခ်ပ္ေပၚတြင္ ေရးထိုးစိုက္ထူ၍ မွတ္တမ္းတင္ရန္ ေစခိုင္းခဲ့သျဖင့္ ယခုအခါ ကမၻာ့အႀကီးဆံုးစာအုပ္ႀကီးအျဖစ္ ထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါေက်ာက္စာမ်ားကို မႏၲေလးေတာင္ေျခရွိ ကုသုိလ္ေတာ္ဘုရားတြင္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။

 

 

ဓါတ္ပံု၊ စာ ထပ္ထည့္ရန္။

စႏၵာမုနိဘုရား

လိပ္စာေရးရန္

 

ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရား

တည္ေနရာ ......မႏၱေလးက်ံဳး အေရွ႔ေျမာက္ေထာင့္၊ ၁၂ လမ္းႏွင့္ ၆၆ လမ္းေထာင့္၊ မႏၱေလးေတာင္ေျခ။

 

 

မႏၲေလးေတာင္ဆုေတာင္းျပည့္

တည္ေနရာ ......မႏၱေလးက်ံဳး အေရွ႔ေျမာက္ေထာင့္၊ ၁၂ လမ္းႏွင့္ ၆၆ လမ္းေထာင့္။

 

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ပိုင္းတြင္ မႏၲေလးေတာင္တည္ရွိၿပီး ေတာင္ေျခတြင္လည္း ဘုရားေစတီပုထိုး မ်ားစြာရွိသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ အထြတ္အျမတ္ထားဖြယ္ရာ ေနရာျဖစ္သည္။ ၂၄၀မီတာ (၇၇၆ေပ) အျမင့္ရွိ၍ လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အသက္ရွဴမွားေလာက္ေအာင္ လွပေသာၿမိဳ႕၏ အလွကို အထက္စီးမွ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ ေတာင္ေပၚသို႔ေျခလ်င္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကားျဖင့္လည္းေကာင္း တက္ႏိုင္သည္။ ေတာင္ထိပ္သို႔ တက္ႏိုင္ရန္ ဓာတ္ေလွကား၊ စက္ေလွကား၊ တပ္ဆင္ေပးထားသည္။

 

 

အတုမရွိ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး


တည္ေနရာ ......၆၂ လမ္း၊ ၁၂ လမ္းႏွင့္၁၉ လမ္းၾကား၊ ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရား ေတာင္ဘက္၊ မႏၱေလး။

 

 

မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး နတ္ရြာစံ၍ သားေတာ္သီေပါမင္း ထီးနန္းဆက္ခံခဲ့သည္။ ၁၈၇၈ တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အတုမရွိေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသည္ သီေပါမင္း၏ ေနာက္ဆံုးတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အ အံုျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ တိပိဋက (၄) စံုႏွင့္ ၉ မီတာျမင့္ေသာ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူ တည္ရွိသည္။

 

 

ေရႊေက်ာင္းၾကီး

တည္ေနရာ ......၆၂ လမ္း၊ ၁၂ လမ္းႏွင့္၁၉ လမ္းၾကား၊ ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရား ေတာင္ဘက္၊ မႏၱေလး။


ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္းသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ေခတ္ကာလမ်ားအၿပီးတြင္ ယခင္မႏၱေလးနန္းေတာ္ႀကီးမွ တစ္ခုတည္းေသာ လက္ရာမပ်က္က်န္ခဲ့ေသာ ကြၽန္းသားအျပည့္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးျဖစ္သည္။ သီေပါမင္းမွ ခမည္းေတာ္ မင္းတုန္းမင္း နတ္ရြာစံၿပီးေနာက္ မင္းတုန္းမင္း၏ ေရႊနန္းေတာ္ေဆာင္ကို ကံအားေလ်ာ္စြာ နန္းေတာ္အေရွ႔ပိုင္း ေနရာသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္း ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

 

မႏၲေလးက်ံဳး

ေတာင္ဘက္ -  ၂၆လမ္း၊ အေရွ႕ဘက္ - ၆၆ လမ္း၊ ေျမာက္ဘက္ - ၁၂လမ္း၊ အေနာက္ဘက္ - လမ္း ၈၀၊

 

၁၈၅၂ခုတြင္ မင္းတုန္းမင္းသည္ ေနာင္ေတာ္သာယာ၀တီမင္း စစ္ရံႈးနိမ့္ေသာ အမရပူရၿမိဳ႔ေတာ္တြင္ ဆက္လက္မစံျမန္းလိုသျဖင့္ လက္ရွိမႏၲေလးၿမိဳ႔ ေနရာတြင္ နန္းေတာ္သစ္ေဆာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး အမရပူရၿမိဳ႔ေတာ္မွ အေဆာင္အေယာင္မ်ားကို ဆင္ျမင္းႏြားလွည္း တို႔ျဖင့္ သယ္ေဆာင္ေရႊ႔ေျပာင္းခဲ့သည္။
၁၈၅၇ခု တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႔ေတာ္ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ခဲ့သည္။ ၁၈၆၁ခုတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႔ေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္မႈၿပီးစီးခဲ့သည္။ မႏၲေလးေတာင္ေပၚမွ ခံ့ညားထည္၀ါ လွပေသာ က်ံဳးပတ္လည္၀န္းရံထားေသာ မႏၲေလးနန္းေတာ္ကို ဗဟိုျပဳ၍ ပတ္၀န္းက်င္ၿမိဳ႔ကြက္ပံုစံကို ၾကည့္ရႈလိုက္လွ်င္ ၿမိဳ႔သည္ ေလးေထာင့္ကြက္ပံုစံ တည္ရွိေနသည္ကို အတိုင္းသားေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လမ္းမ်ားသည္လည္း ေျမာက္ဘက္မွ ေတာင္ဘက္သို႔ (၁ လမ္းမွ ၄၉ လမ္း)၊ အေရွ႔ဘက္မွ အေနာက္ဘက္ သို႔ (လမ္း ၅၀ မွ ဆက္၍) အစဥ္အတိုင္း တိုးသြားသည္။
လိပ္စာမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္လည္း မည္သည့္လမ္းနံပါတ္ေပၚ၊ မည္သည့္ လမ္းႏွစ္ခုၾကားတြင္ တည္ရွိသည္ စသည့္ျဖင့္ လမ္းညြန္ျပေလ့ရွိရာ ေနရာအတိအက်ကို အလြယ္တကူ သြားေရာက္ႏိုင္သည္။အခ်ိဳ႔ေသာသူမ်ားက ၿမိဳ႔ရိုးေလး ဘက္ရွိေထာင့္မ်ားတြင္ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးမွ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား၏ အရိုးျပာ မ်ားကို ျမွုဳပ္ႏွံထားသည္ဟု ယူဆၾကၿပီး အဆိုပါ အရိုးျပာမ်ား၏ ၀ိညာဥ္မ်ားမွ ၿမိဳ႔ေတာ္ႀကီး၏ ရန္သူမ်ားကို ကာကြယ္ေပးလ်က္ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။

 

 

နန္းၿမိဳ႕ရိုးႏွင့္ နန္းေတာ္


ျမန္မာ့သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္၏ ေနာက္ဆံုးနန္းေတာ္ႀကီးကို ၁၈၅၇ ႏွင့္ ၁၈၆၁ ခုႏွစ္ၾကားတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း နနး္ေတာ္အေဆာက္အဦး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ္ျငားလည္း နန္းေတာ္ပံုစံမွာ ယခုထိတိုင္ ဆြဲေဆာင္မႈအျပည့္ ရွိလ်က္ရွိသည္။ ေရွးေခတ္ေလယာဥ္ပ်ံ၊ အေျမာက္မ်ား၊ ကားမ်ားကို နန္းေတာ္၀င္းအတြင္း ျပသထားသျဖင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ဗဟုသုတရဖြယ္အျဖစ္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသလို ေရွးေခတ္၀တ္စားဆင္ယင္မႈပံုစံမ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ပါ ျပသေပးထားသည္။

 

ေအာင္ေတာ္မူဘုရား

တည္ေနရာ ......၆၃ လမ္းႏွင့္ ၂၉ လမ္းေထာင့္၊ မႏၱေလး။

 

 

မဟာမုနိဘုရားၾကီး

တည္ေနရာ ...... ၈၄ လမ္း၊ ၄၂ လမ္းေထာင့္၊ မႏၱေလး။

၁၇၈၄ခုႏွစ္တြင္ ဘိုးေတာ္ဘုရားမွ မဟာမုနိဘုရားႀကီးကို ရခိုင္တို႔ႏွင့္စစ္ပြဲအၿပီးတြင္ ရခိုင္ေဒသမွ ပင့္ေဆာင္လာၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႔တြင္ တည္ထားေတာ္မူသည္။ မဟာမုနိဘုရားႀကီး မ်က္ႏွာေတာ္သစ္ပံုကို မနက္အရုဏ္တက္ခ်ိန္တိုင္း (မနက္ ၄နာရီခြဲခန္႔) တြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသည္ကို သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ႏိုင္ပါသည္။

 

 

ပုထိုးေတာ္ၾကီး

 

 

 

 

ေရႊစာရံဘုရား

တည္ေနရာ ......ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္

 

 

 

ရန္ကင္းေတာင္

တည္ေနရာ ......မႏၱေလးၿမိဳ႔ အေရွ႔ဘက္၊ ၁၉ လမ္း တည့္တည့္၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။

 

ၿမိဳ႔၏ အေငြ႔အသက္တို႔မွ ကင္းလြတ္လိုသူမ်ားအတြက္ ရန္ကင္းေတာင္သည္ ကား၊ ဆိုင္ကယ္တို႔ျဖင့္ အခ်ိန္တို နာရီ၀က္အတြင္း အလြယ္တကူ ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ ေနရာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေတာင္ေပၚသို ႔ေျခလ်င္တက္ႏိုင္သလို စိမ္းလန္းစိုေျပေသာ စိုက္ကြင္းျပင္မ်ားကို ရန္ကင္းေတာင္သို႔ လာရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ၾကည့္ရႈခံစားႏိုင္သည္။ ရန္ကင္းေတာ္ေပၚရွိ ငရံ႕မင္းလိုဏ္ဂူမွာလည္း စိတ္၀င္စားဖြယ္ေနရာ ျဖစ္သည္။

 

 

 

အမ်ိဳးသားကန္ေတာ္ၾကီးဥယ်ာဥ္၊

တည္ေနရာ ......ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႔နယ္

 

 

 

မဟာအံ့ထူးကံသာဘုရားၾကီး

တည္ေနရာ ......ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ နယ္

 

 

 

ပြဲေကာက္ေရတံခြန္

တည္ေနရာ ......ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ နယ္

 

 

 

ဓာတ္ေတာ္ခ်ိဳင့္ေရတံခြန္

တည္ေနရာ ......ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ နယ္

 

 

 

ပိတ္ခ်င္းေျမာင္

တည္ေနရာ ......ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ နယ္

 

 

 

ႏွီးဘုရား

တည္ေနရာ ......ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ နယ္

 

 

ေရႊသာေလ်ာင္းဘုရား

 

 

အင္း၀ၿမိဳ႔ေဟာင္း

တည္ေနရာ ......တံတားဦးၿမိဳ႕ နယ္။

 

 

 

ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား

တည္ေနရာ ......အင္းေလး။

 

 

ဓါတ္ပံု၊ စာ ထပ္ထည့္ရန္။

 

ပုပၸါးေတာင္ေတာ္

တည္ေနရာ ......ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ နယ္။

 

 

 

ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမ

တည္ေနရာ ......ေညာင္ဦးၿမိဳ႕ နယ္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ႊThe End

 

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

လူမႈေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

အဆင့္ျမင့္ပညာ

 

အေရအတြက္

တကၠသိုလ္              ၁၈     
ကာလိပ္          
    ၂
သိပၸံေက်ာင္း      
    ၂

အေျခခံပညာ

 

အေရအတြက္

အထက              ၂၄၂      
အလက               ၃၀၁
အမက        ၂၄၉၄
အထက(ခြဲ)         ၁၈၃
အလက(ခြဲ)         ၃၆၁
အမက(ခြဲ)    ၇၆
အမက(တြဲ)    
မူလြန္    ၅၂၉
ဆရာ း ေက်ာင္းသား (အထက္တန္း)   ၁ း ၂၅
ဆရာ း ေက်ာင္းသား (အလယ္တန္း)   ၁ း ၃၀
ဆရာ း ေက်ာင္းသား (မူလတန္း)   ၁ း ၂၀

ဘုန္းေတာ္ႀကီးပညာသင္ေက်ာင္း

 

အေရအတြက္

မူလတန္းေက်ာင္း              ၂၅၂      
အလယ္တန္းေက်ာင္း         ၇၁
အထက္တန္းေက်ာင္း         ၂
ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား         ၁၄၉

က်န္းမာေရးက႑

 

အေရအတြက္

ေဆးရံု (ဗဟိုအဆင့္အပါအ၀င္)   ၁၀၈    
ေဒသႏၱရဌာန
   ၈
ေဒသႏၱရဌာနခြဲ
   ၉
ေက်ာင္းက်န္းမာေရးဌာန
   ၇
မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရးဌာန
  ၂၅
ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန/တိုက္နယ္က်န္းမားေရးဌာန   ၁၂၀/၃၉
ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ   ၇၅၁
တိုင္းရင္းေဆးကုဌာန    ၂၅
အနာႀကီး၊ ငွက္ဖ်ား၊ ကာလသား တုိက္ဖ်က္ေရးဌာန    ၃၀
တီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးဌာန     ၉
ပုဂၢလိကေဆးရံု    ၄၂
ပုဂၢလိကေဆးခန္း    ၉၁
GP ေဆးခန္း   ၁၃၃၄

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

 

အေရအတြက္

ဆရာ၀န္ႏွင့္ လူဦးေရအခ်ိဳး   ၁ း ၁၅၁၉
သူနာျပဳႏွင့္ လူဦးေရးအခ်ိဳး
  ၁ း ၄၆၈၀
ကုတင္ႏွင့္လူဦးေရအခ်ိဳး
  ၁ း ၈၂၄၀

လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား

 

အေရအတြက္

(၆/၈၈) ဥပေဒအရ သက္တမ္းရွိ မွတ္ပံုတင္အသင္း   ၂၁ သင္း
(၃၁/၂၀၁၄)ဥပေဒအရ သက္တမ္းရွိ မွတ္ပံုတင္အသင္း   ၅၉၃ သင္း
မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး
  ၂၅၄၃၁၀၁ ဦး
အမ်ိဳးသမီးေရးရာ
  ၉၃၆၃၀၀ ဦး
ၾကက္ေျခနီ
  ၁၃၄၈၄ ဦး
INGO
  ၄၁ သင္း

သာသနာေရး

 

အေရအတြက္

တန္ခိုးႀကီးဘုရားေစတီေပါင္း   ၂၁၁
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း
  ၉၉၂၉
ရဟန္း
  ၅၂၆၅၂
သာမေဏ
  ၄၆၈၅၄
သီလရွင္ေက်ာင္း
  ၄၇၄
သီလရွင္
  ၈၅၅၉

ဘာသာေရး

 

အေရအတြက္

ခရစ္ယာန္ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္း (ခ်ာ့ခ်္)   ၁၅၁
အစၥလာမ္၀တ္ျပဳေက်ာင္း (ဗလီ)
  ၁၉၆
ဟိႏၵဴဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္း
  ၁၀၉
တရုတ္ဘုရားေက်ာင္း
  ၃၅

ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းႏွင့္မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ား

 

အေရအတြက္

ပံုႏွိပ္စက္   ၃၀၇
ကြန္ပ်ဴတာ
  ၆၃၀
မိတၳဴ
  ၅၆၂
ေတးသံသြင္း
    ၉
ဗီြဒီယို
  ၁၉၁၇