တိုင္းေဒသႀကီး

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ရံုး

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ ၃၆၉၂၃

၆၄ လမ္း၊ ၂၃ x ၂၄ ၾကား၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္။

 

 

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

တိုင္းေဒသႀကီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ ၃၆၉၁၆

၆၄ လမ္း၊ ၂၃ x ၂၄ ၾကား၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္။