User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

မိတၳီလာခရိုင္

မလိႈင္ၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၄ ၆၀၀၀၂

မလိႈင္ ဆည္တိုကားလမ္းေဘး၊ ေရႊမုေဌာ

ဘုရားအနီး၊ အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္။

မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၏

ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက .....