User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

မိတၳီလာခရိုင္

မိတၳီလာၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၄ ၂၃၀၇၉

မိတၳီလာ-ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ကားလမ္း
ေတာင္ဘက္၊  မိတၳီလာကန္ အေနာက္ဘက္၊
နန္းေတာ္ကုန္းရပ္ကြက္။

မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္၏

ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက .....