User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

မိတၳီလာခရိုင္

သာစည္ၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၄ ၆၉၀၄၅

စုေပါင္းရံုးလမ္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အားကစားကြင္း

အေရွ႕ဘက္၊ အမွတ္(၅) ရပ္ကြက္။

သာစည္ၿမိဳ႕နယ္၏

ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက .....