ေညာင္ဦးခရိုင္

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

ေညာင္ဦးခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၁ ၆၀၃၆၇

အေနာ္ရထာလမ္းမႀကီး၊ ေညာင္ဦး-ျမင္းၿခံလမ္း

ႏွင့္ ပုဂံၿမိဳ႕သစ္လမ္းၾကား၊ အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္၊

ေဇယ်၀တီရပ္၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕။

 

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

ေညာင္ဦးခရိုင္

ေညာင္ဦးၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၁ ၆၀၃၆၇

အေနာ္ရထာလမ္းမႀကီး၊ ေညာင္ဦး-ျမင္းၿခံလမ္း

ႏွင့္ ပုဂံၿမိဳ႕သစ္လမ္းၾကား၊ အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္၊

ေဇယ်၀တီရပ္၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕။

 

Read more ...

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

ေညာင္ဦးခရိုင္

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၁ ၅၀၅၆၅

ၿမိဳ႕မစည္ပင္ေစ်းအနီး၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

ေညာင္ဦးၿမိဳ႕။

 

Read more ...