User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္

ျပင္ဦးလြင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၈၅ ၂၂၀၁၆

ရံုးေပါင္းစံုလမ္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းေထာင့္၊

ရပ္ကြက္ႀကီး (၆)၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕။

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၏

ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက .....