ျမင္းၿခံခရိုင္

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

ျမင္းၿခံခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၂၁၁၆၁

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အမွတ္(၃) လမ္းဆံု၊

အမွတ္(၂) ရပ္ကြက္၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕။

 

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

ျမင္းၿခံခရိုင္

ျမင္းၿခံ ၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၂၁၁၆၁

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အမွတ္(၃) လမ္းဆံု၊

အမွတ္(၂) ရပ္ကြက္၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕။

Read more ...

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

ျမင္းၿခံခရိုင္

ေတာင္သာ ၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၇၀၀၀၂

ေတာင္သာ-ႏြားထိုးႀကီးလမ္း၊ ၿမိဳ႔နယ္သာသ

နာ့ဗိမၼာန္အနီး၊ တန္းျမင့္ေက်ာင္းရပ္ကြက္။

Read more ...

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

ျမင္းၿခံခရိုင္

ႏြားထိုးႀကီး ၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၈၀၄၆၇

ျမင္းၿခံ-ေရ၀န္းလမ္းႏွင့္ ေအာင္ဆန္းလမ္း

ေထာင့္၊ အမွတ္(၁) ရပ္ကြက္၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕။

Read more ...

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

ျမင္းၿခံခရိုင္

ငါန္းဇြန္ ၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၄၆၂၁၃

စုေပါင္းရံုးလမ္း၊ မိုးေကာင္းဘုရားအနီး၊

အမွတ္(၁) ရပ္ကြက္၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕။

Read more ...