User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

ျမင္းၿခံခရိုင္

ငါန္းဇြန္ ၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၄၆၂၁၃

စုေပါင္းရံုးလမ္း၊ မိုးေကာင္းဘုရားအနီး၊

အမွတ္(၁) ရပ္ကြက္၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕။

ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္၏

ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက .....