User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

ျမင္းၿခံခရိုင္

ေတာင္သာ ၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၇၀၀၀၂

ေတာင္သာ-ႏြားထိုးႀကီးလမ္း၊ ၿမိဳ႔နယ္သာသ

နာ့ဗိမၼာန္အနီး၊ တန္းျမင့္ေက်ာင္းရပ္ကြက္။

ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္၏

ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက .....