User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

ျမင္းၿခံခရိုင္

ႏြားထိုးႀကီး ၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၈၀၄၆၇

ျမင္းၿခံ-ေရ၀န္းလမ္းႏွင့္ ေအာင္ဆန္းလမ္း

ေထာင့္၊ အမွတ္(၁) ရပ္ကြက္၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕။

ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္၏

ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက .....